Nemščina

Nemščina je za Slovence tisti tuj jezik, s katerim smo zelo povezani ne samo zgodovinsko, ampak se z njo srečamo tudi takoj, ko se odpravimo iz naše države proti severu, vedno bolj potrebna pa je tudi na delovnem mestu kot zelo zaželena veščina tako doma kot v tujini.

Na Gimnaziji Šiška se dijaki učijo nemščino kot drugi tuj jezik. Od 1. do 3. letnika imajo dijaki nemščino 3 ure tedensko. V 2. letniku imajo dijaki splošnih oddelkov še dodatno uro nemščine na teden. Če se dijaki odločijo, da bodo opravljali maturo iz nemškega jezika, imajo v 4. letniku na voljo še 3 dodatne ure za pripravo na maturo.

Na šoli imamo gostujočo učiteljico, ki je naravna govorka. Dijaki pri pouku z njo lepo sodelujejo in tako spoznavajo tudi običaje in navade v nemško govorečih deželah. Pouk  izvaja v tretjih in četrtih letnikih ter v skupini priprave na maturo. Dijake pripravlja na višjo raven pri maturi (književnost) in na tekmovanje iz nemškega jezika.

Nekateri dijaki si želijo še dodatno obogatiti besedni zaklad v nemščini, zato se odločijo za bralno tekmovanje iz nemščine Pfiffikus, ki ga vsi tudi uspešno opravijo. Iz znanja nemščine lahko tekmujejo tudi na šolskem in državnem tekmovanju.