Nemščina

Nemščina je za Slovence tisti tuj jezik, s katerim smo zelo povezani ne samo zgodovinsko, ampak se z njo srečamo tudi takoj, ko se odpravimo iz naše države proti severu, vedno bolj potrebna pa je tudi na delovnem mestu kot zelo zaželena veščina tako doma kot v tujini.

Na Gimnaziji Šiška se dijaki učijo nemščino kot drugi tuj jezik. Od 1. do 3. letnika imajo dijaki nemščino 3 ure tedensko. V 2. letniku imajo dijaki splošnih oddelkov še dodatno uro nemščine na teden. Če se dijaki odločijo, da bodo opravljali maturo iz nemškega jezika, imajo v 4. letniku na voljo še 3 dodatne ure za pripravo na maturo.

Poleg uporabe učbenikov in delovnih zvezkov dijakom približamo nemščino tudi s spoznavanjem običajev, navad in kulinarike v nemško govorečih deželah, s poslušanjem sodobne nemške glasbe, ogledom filmov, brskanjem po nemških revijah in internetnih straneh. Dijaki se lahko odločijo tudi za obiskovanje konverzacije v nemškem jeziku.

Nekateri dijaki si želijo še dodatno obogatiti besedni zaklad v nemščini, zato se odločijo za bralno tekmovanje iz nemščine Pfiffikus, ki ga vsi tudi uspešno opravijo. Iz znanja nemščine lahko tekmujejo tudi na šolskem in državnem tekmovanju.

V okviru obveznih izbirnih vsebin (OIV) za dijake organiziramo tudi 3-dnevno ekskurzijo v München, kjer si dijaki poleg zgodovinskih znamenitosti ogledajo tudi njihov znameniti Olimpijski stadion.