ERASMUS

Dual Careers for Mental Health (DC4MH)

  • Koda: Erasmus+: SPORT Collaborative Partnerships
  • Trajanje: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
  • Financer: European Commission Erasmus+ Programme
  • Organizacija: VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Namen in cilj projekta: Glavni cilj projekta Dual Careers for Mental Health (DC4MH) je optimizirati storitve duševnega zdravja v okviru evropskega konteksta dvojne kariere (usklajevanje vrhunskega športa in izobraževanja). V okviru projekta želimo razviti priporočila za spodbujanje duševnega zdravja, jih preveriti in ovrednotiti. Cilj je razvoj orodij za spodbujanje duševnega zdravja v kontekstu dvojne kariere.

Projekt bo osredotočen na:
a) smernice za strukture duševnega zdravja v kontekstu dvojne kariere,
b) spremljanje (monitoring) duševnega zdravja,
c) opismenjevanje na temo duševnega zdravja in
d) strategije za razvoj psihološke odpornosti in strategije za uravnavanje čustev.