Letopis

Drage dijakinje in dijaki, sodelavke in sodelavci, starši, partnerji, prijatelji!

Končuje se leto, ki je bilo za Gimnazijo Šiška uspešno. Uspešno smo opravili predviden program, tako pri pouku kot tudi pri ostalih dejavnostih, šolah v naravi, projektih in tekmovanjih. Pri slednjih so bili naši dijaki in dijakinje ponovno zelo uspešni, kar 90 jih je na finalih šolskih športnih tekmovanj osvojilo prvo mesto. Gimnazija Šiška je tako ponovno prejela zlato priznanje za Naj športno šolo.

Na mednarodnih šolskih tekmovanjih so nas tokrat zastopali nogometaši, ki so kljub odsotnosti nekaterih igralcev na svetovnem šolskem prvenstvu ISF na Češkem prikazali odlične igre.

Športnih uspehov dijakinj in dijakov Gimnazije Šiška izven šolskega prostora ponovno skoraj ni mogoče prešteti. Najuspešnejšim bomo na tradicionalni prireditvi Zlati diskobolos ob koncu leta podelili zaslužena priznanja.

Ob športnih uspehih nas zelo veseli, da so bile naše dijakinje in dijaki uspešni tudi pri šolskem delu, tekmovanjih iz znanja, še posebej smo veseli njihovega uspeha na maturi.

Stavbe Gimnazije Šiška ne spadajo med novejše, tako smo ponovno precej barvali, obnavljali in prenavljali. Med večje posege spadata prenova kopalnice in sanitarij v drugem nadstropju dijaškega doma A ter ureditev strelovodnih instalacij na vseh stavbah Gimnazije Šiška. Ob koncu leta smo se lotili tudi nekaterih šolskih kabinetov, ki že predolgo čakajo na osvežitev.

Tudi v letu 2017 smo nadaljevali uspešno sodelovanje z zunanjimi partnerji, brez katerih našega programa ne bi mogli tako kakovostno izvesti. Tesno sodelujemo s številnimi panožnimi zvezami, klubi in društvi, kakor tudi z Olimpijskim komitejem Slovenije.

Naštetih je le nekaj uspehov in dejavnosti, ki prispevajo v mozaik uspešne podobe Gimnazije Šiška. Zgodbe, ki v teh dneh praznuje 25 let. Čeprav začetki projekta športnih oddelkov, s katerimi je šola dobila novo vsebino, segajo v leto 1990, pa je bila Gimnazija Šiška formalno ustanovljena 2. novembra 1992. Ustanovitev Gimnazije Šiška je bila plod vizionarskega poguma ekipe, ki jo je pred več kot četrt stoletja vodila ga. Olga Paulič. Prvi ravnatelj novoustanovljene šole, ki se je takrat imenovala Gimnazija Ljubljana Šiška, je postal g. Miha Verbec.

Na temeljih, ki so jih postavili ob ustanovitvi šole, še vedno gradimo. Vsako leto poskušamo opraviti naše delo bolje in učinkoviteje. Tako kljub šolstvu ne najbolj naklonjenim časom optimistično zremo v prihodnost.

Vsem skupaj želim uspešno in zdravo leto 2018!

Dejan Rudolf, ravnatelj

Letopis naše gimnazije si lahko ogledate spodaj ali pa si ga prenesite na spodnji povezavi: