Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2023/2024 so bili roditeljski sestanki:

  • 18. 9. 2023
  • 5. 2. 2024
  • 25. 3. 2024 (po potrebi)