Predmetnik

 

 
ŠPORTNI ODDELKI
SPLOŠNI ODDELKI
PREDMETI
Letnik
Skupaj
Letnik
Skupaj
 
tedensko število ur
število ur
tedensko število ur
število ur
1.
2.
3.
4.
 
1.
2.
3.
4.
 
Slovenščina
4
4
5
5
630
4
4
5
5
630
Matematika
4
5
4
5
630
4
5
4
5
630
Prvi tuji jezik
3
3
4
4
490
3
3
4
4
490
Drugi tuji jezik
3
3
3
3
420
3
4
3
3
455
Zgodovina
2
2
2
2
280
2
2
2
2
280
Športna vzgoja
6
6
6
4-6
770-840
3
4
4
4
525
Glasba
2
52+18*
2
52+18*
Likovna umetnost
2
52+18*
2
52+18*
Geografija
2
2
2
210
2
2
2
210
Biologija
2
2
2
210
2
2
2
210
Kemija
2
2
2
210
2
2
2
210
Fizika
2
2
2
210
2
2
2
210
Psihologija
2
70
2
70
Sociologija
2
70
2
70
Filozofija
2
70
2
70
Informatika
2
70
2
70
Aktivno državljanstvo
1
35
1
35
Ure za izbirne predmete
/
/
/
6-9
210-315
/
/
  /
4-8
140-280
Obvezne izbirne vsebine (letno)
90
90
55
30
265
90
90
55
30
256

Izbirni predmeti se izvajajo glede na interese dijakov in veljavne normative. Namen izbirnega dela programa je v temeljiti pripravi dijakov na maturo.

Legenda:
* Izvaja se v okviru izbirnih vsebin