EPAS

Gimnazija Šiška – šola ambasadorka Evropskega parlamenta

V šolskem letu 2020/ 21 smo se tudi dijaki in dijakinje Gimnazije Šiška vključili v mednarodni izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS).

Program v Sloveniji poteka od leta 2016, njegov namen pa je ozaveščanje, spoznavanje in izobraževanje dijakov ter učiteljev o Evropski uniji ter usposabljanje za aktivno državljanstvo.

V okviru programa dijaki in učitelji na zanimiv in atraktiven način spoznamo ter osvojimo širok nabor evropskih vsebin. Program vključuje poučevanje in praktične dejavnosti, ki potekajo preko celega šolskega leta, s katerim se dijakom in dijakinjam približa delovanje Evropske unije in jih seznani z njihovimi pravicami, možnostmi, aktualnimi novostmi in zanimivostmi s tega področja. Del programa je zasnovan tudi tekmovalno, saj se posamezne aktivnosti šol ustrezno ocenjuje. Šole, ki uspešno sodelujejo v programu, ob koncu šolskega leta dobijo plaketo. Šola, ki dobi v skupnem seštevku največ točk, pa tudi naziv »Naj šola ambasadorka Evropskega parlamenta«. Za oboje se poteguje tudi naša gimnazija.

Dijake in dijakinje naše šole vljudno vabimo k spremljanju in všečkanju naših objav na naši Facebook strani: https://www.facebook.com/EPAS-Gimnazija-%C5%A0i%C5%A1ka-103201774990874.

O Evropski uniji pa se lahko poučite tudi na naši fizični informacijski točki, ki smo jo postavili v avli naše gimnazije.