Knjižnica in učbeniški sklad

Šolska knjižnica Gimnazije Šiška je interna knjižnica, zato je delovanje knjižnice in čitalnice časovno usklajeno s šolskim urnikom. Knjižnica je odprta od 7.30 do 15.30, v petek do 14.30 . Čitalnica se odpre sočasno s knjižnico.

Člani knjižnice so lahko vsi pedagoški in strokovni delavci šole ter dijaki gimnazije in dijaškega doma. Članstvo in izposoja knjižničnega gradiva sta brezplačna. V čitalnici se lahko dijaki izven pouka učijo, delajo domače naloge in podobno. Zunanjim uporabnikom knjižničnega gradiva ne izposojamo, vendar jim je na razpolago za delo v čitalnici.

V knjižnici si lahko člani izposodijo strokovno in leposlovno literaturo in dodatno učbeniško gradivo. Knjižnično gradivo si lahko izposodijo za 21 dni (možnost podaljšanja še za 21 dni ali več, če ni rezervirano za drugega uporabnika). Leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije in atlasi se lahko uporabljajo samo v čitalnici oz. pri pouku. Možne so rezervacije gradiva. Dijaki, ki izposojene učbenike potrebujejo za popravne izpite, si le-to lahko po dogovoru izposodijo tudi čez počitnice. Dijaki 4. letnika si lahko izposodijo gradivo za maturo, ki ga vrnejo najkasneje do podelitve spričeval ali gradivo vrnejo najkasneje po jesenskem roku mature.

Izposojenih knjig in učbenikov dijaki ne izmenjujejo in izposojajo med sabo.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo je uporabnik dolžan nadomestiti z novim identičnim gradivom oz. gradivom enake vrednosti.

Knjižnica ni namenjena prehranjevanju, zato se vanjo ne vstopa z malico in ostalo hrano. Pijače so lahko samo v plastenkah oz. zaprtih steklenicah.

Na šoli je urejen tudi učbeniški sklad. Šola omogoča dijakom, da si iz učbeniškega sklada izposodijo komplet učbenikov iz sklada. Dijaki plačajo izposojevalnino, ki znaša 20% maloprodajne cene učbenika, ob koncu šolskega leta pa morajo učbenike vrniti šoli. V primeru, da je učbenik poškodovan, uničen ali ni bil vrnjen, je potrebno plačati odškodnino, ki znaša 1/3 maloprodajne cene učbenika.  Plačilo izposoje učbenikov je po položnici v začetku šolskega leta. Prevzem učbenikov poteka v knjižnici prve šolske dni prihajajočega šolskega leta.

Kontakt:
Bojana Tratnik Habjan, knjižničarka
Telefon: 01 500 78 37
Elektronski naslov: bojana.tratnik-habjan@guest.arnes.si

GRADIVA:

Sezname gradiv dobite na spodnjih povezavah:

Naročilnice: na povezavi TUKAJ

Navajanje virov in literature v besedilu:

Za pravilno delo z viri velja:

  1. Informacije so premišljeno izbrane iz ustreznih in razli nih virov, kar omogoča preseganje ozkosti in temeljito obdelavo vsebine.
  2. Viri so smiselno citirani oz. povzeti in dosledno navedeni.

Prenesite si brošuro: Delo z viri 2019 – Gimnazija Šiška.pdf