Zgodovina Gimnazije Šiška

Gimnazija Šiška je bila formalno ustanovljena 2. novembra 1992, prvi športni oddelek pa smo takrat še na Srednji železniški šoli poskusno odprli že leta 1990.  Na Gimnaziji Šiška tako že več kot petindvajset let razvijamo okolje v katerem lahko mladi dijaki športniki uspešno zaključijo šolo, brez  da bi se jim bilo potrebno odpovedati športu. Številne prilagoditve pri izvajanju pouka, pomoč športnih in pedagoških koordinatorjev, dodatne ure učne pomoči in predvsem veliko dobre volje pri usklajevanju med dijaki, starši, trenerji in učitelji prinaša izvrstne rezultate.

Po eni strani tako poskrbimo za dijake športnike, po drugi pa razvijamo zdravo in pozitivno naravnano okolje, v katerem se dobro počutijo tudi dijaki, ki jim športni uspehi niso na prvem mestu, si pa vseeno želijo prijetno okolje v katerem lahko dosegajo zastavljene cilje.

Znak Gimnazije Šiška je Mironov metalec diska Diskobolos, prva kiparska upodobitev gibanja. Simbolno predstavlja sintezo gibanja in učenosti. Za cilj smo si postavili šolo, ki je jasna v svojih zahtevah, da bi se vsi udeleženci, tako dijaki kot tudi profesorji in starši na njej dobro počutili.

Na šoli imamo trenutno v vsakem letniku po šest oddelkov, v štirih se uradno izvaja program gimnazija – športni oddelki, v dveh pa program gimnazija. Dobre prakse razvite v športnih oddelkih prenašamo v splošne, posledično se tudi v splošna oddelka večinoma vpisujejo dijaki športniki.