Zaposleni

ravnatelj
Dejan Rudolf

pomočnika ravnatelja
Marija Mišmaš Pintar
Klemen Gutman

svetovalna služba
Magdalena Marciuš
Ines Bušić
mag. Mojca Zupan Zadravec (dijaški dom)

tajništvo
Lea Jarm

knjižnica
Bojana Tratnik Habjan

učitelji
Franc Bohinc
Andreja Bohinec Verdnik
Maja Breznik Kuklec
Bor Dereani
mag. Danilo Slavko Emberšič
Nives Fratina
Gabrijela Furlan
Tanja Gorinšek
Mojca Horvat
Desanka Kapelj Gorenc
Marjeta Kline Suzič
Miha Kolarič
Miha Koren
Petra Kotar
Matej Kozole
Mojca Kramar Gorinšek
Lara Krašovec Dečman
Zdenka Krzyk
Edi Kuklec
Jože Kukman
Sabina Lepen Narić
Nataša Medveš
Jolanda Nosan Oražem
Vesna Pavlič
Aljaž Pavlovič
Ana Podvršnik
Aleš Pršin
Monika Pogačnik
Andrej Schlegel
Adrijana Segalla
Miha Sever
Darja Sovan
Ines Sovdat
Saška Stergar
Tajda Susman
Dušan Šimic
Neva Šolinc
Nuša Šorn
mag. Vasilij Štukelj Kneževič
Trudi Švarc Urbančič
Mateja Turk
Nataša Urankar
Tomaž Urbančič
Marko Uršič
Iztok Usenik
Saša Vesel
mag. Mojca Zupan Zadravec
mag. Andreja Žan

vzgojitelji
Polonca Tabar
Mojca Brenkuš
Maša Gorenc
Špela Kadunc
dr. Renata Močnik
dr. Matija Nared
Eva Nemevšek
Patricija Uršič

laborantka
Vesna Oblak Ramšak

hišnik
Robert Vrhovnik

vzdrževalec učne tehnologije
Marjan Gorenc

kuhinja
Damjana Sladič
Brigita Rajić
Milena Muc
Anđa Pršlja
Servete Kacanolli
Jelena Kondić
Vanja Dernikovič
Halida Purić
Jelena Miličević Trišić
Sonja Srbljan
Marina Ljubić
Elmedina Kuduzović

dijaški dom
Edi Bušić
Drago Vočanec
Andreja Sotlar
Mojca Trobec

čiščenje
Raza Abdullahu
Mina Mahmić