Zaposleni

ravnatelj
Dejan Rudolf

pomočnica ravnatelja
mag. Andreja Žan

svetovalna služba
Magdalena Marciuš

tajništvo
Lea Jarm

knjižnica
Bojana Tratnik Habjan

učitelji
Matjaž Apat
Franc Bohinc
Andreja Bohinec Verdnik
Maja Breznik Kuklec
dr. Helena Črne Hladnik
Igor Drmota
mag. Danilo Slavko Emberšič
Nives Fratina
Gabrijela Furlan
Klemen Gutman
Kristina Hočevar
Mojca Horvat
Desanka Kapelj Gorenc
Marjeta Kline Suzič
Miha Kolarič
Irena Kordin
Matej Kozole
Mojca Kramar Gorinšek
Zdenka Krzyk
Edi Kuklec
Jože Kukman
Majda Kuželički Burgar
Nataša Medveš
Marija Mišmaš Pintar
Jolanda Nosan Oražem
Monika Pogačnik
Andrej Schlegl
Adrijana Segalla
Igor Slobodnik
Darja Sovan
Saška Stergar
Vojka Šilc Herga
Dušan Šimic
Neva Šolinc
Nuša Šorn
mag. Vasilij Štukelj Kneževič
Trudi Švarc Urbančič
Mateja Turk
Nataša Urankar
Tomaž Urbančič
Marko Uršič
Iztok Usenik
Saša Vesel
Mirjana Višnikar Ivić
mag. Mojca Zupan Zadravec
Tatjana Živec

vzgojitelji
Polonca Tabar
Mojca Brenkuš
Maša Gorenc
Branko Lučić
dr. Matija Nared
Viktorija Novak
Daša Pruš

laboranta
Vesna Oblak Ramšak
Janez Pintar

hišnik
Robert Vrhovnik

vzdrževalec učne tehnologije
Marjan Gorenc

kuhinja
Zorica Gligorević
Brigita Rajić
Milena Muc
Majda Gomboc
Elza Nadarević
Anđa Pršlja
Damjana Sladič
Jelena Kondić
Mira Ponjavić
Ines Erjavec
Vanja Dernikovič
Ajdin Kljajić
Marija Knez

dijaški dom
Edi Bušić
Drago Vočanec
Andreja Sotlar
Mojca Trobec

čiščenje
Fatma Abdić
Raza Abdullahu
Feride Avdijaj
Mina Mahmić
Sadija Škrijelj