Zaposleni

ravnatelj
Dejan Rudolf

pomočnica ravnatelja
mag. Andreja Žan

svetovalna služba
Magdalena Marciuš

tajništvo
Lea Jarm

knjižnica
Bojana Tratnik Habjan

učitelji
Matjaž Apat
Franc Bohinc
Andreja Bohinec Verdnik
Maja Breznik Kuklec
Bor Dereani
mag. Danilo Slavko Emberšič
Nives Fratina
Gabrijela Furlan
Tanja Golob
Klemen Gutman
Mojca Horvat
Desanka Kapelj Gorenc
Marjeta Kline Suzič
Miha Kolarič
Miha Koren
Matej Kozole
Mojca Kramar Gorinšek
Zdenka Krzyk
Edi Kuklec
Jože Kukman
Sabina Lepen Narić
Nataša Medveš
Marija Mišmaš Pintar
Jolanda Nosan Oražem
Ana Podvršnik
Monika Pogačnik
Andrej Schlegl
Adrijana Segalla
Darja Sovan
Saška Stergar
Tajda Susman
Vojka Šilc Herga
Dušan Šimic
Neva Šolinc
Nuša Šorn
mag. Vasilij Štukelj Kneževič
Trudi Švarc Urbančič
Mateja Turk
Nataša Urankar
Tomaž Urbančič
Marko Uršič
Iztok Usenik
Saša Vesel
mag. Mojca Zupan Zadravec
Tatjana Živec

vzgojitelji
Polonca Tabar
Mojca Brenkuš
Iztok Dremelj
Maša Gorenc
Špela Kadunc
dr. Renata Močnik
dr. Matija Nared
mag. Katarina Sučič

laboranta
Vesna Oblak Ramšak
Janez Pintar

hišnik
Robert Vrhovnik

vzdrževalec učne tehnologije
Marjan Gorenc

kuhinja
Damjana Sladič
Brigita Rajić
Milena Muc
Anđa Pršlja
Jelena Kondić
Vanja Dernikovič
Marija Knez
Halida Purić
Tanja Jerič
Mirela Ponjević
Elizabeta Berbieri
Divna Grbić
Jelena Miličević Trišić
Lidija Nešić
Sonja Srbljan

dijaški dom
Edi Bušić
Drago Vočanec
Andreja Sotlar
Mojca Trobec

čiščenje
Fatma Abdić
Raza Abdullahu
Feride Avdijaj
Mina Mahmić
Sadija Škrijelj