Šolski koledar 2021/2022

 SEPTOKTNOVDECJANFEB 
1.                       Sr    

ZAČETEK POUKA

KIZ (1. L: UČB. SKLAD + OGLED ŠOLSKE KNJIŽNICE), 4. L: UČB. SKLAD,

MATURA USTNO

Pe   Po    

DAN SPOMINA NA MRTVE

 

Sr   

 

So 

NOVO LETO

 

To  POPRAVLJANJE OCEN (LE 1.ABCD)

 

1.           
2.                       Če 

1.L: UČENJE UČENJA

 

SoTo  

 

Če     

 

Ne

NOVO LETO

 

Sr  POPRAVLJANJE OCEN (LE 1.ABCD),

ŠVN (2.EF)

2.           
3.                       Pe 

 

NeSr

 

Pe   

 

Po PRIDOBIVANJE OCENČe POPRAVLJANJE OCEN (LE 1.ABCD)

ŠVN (2.EF)

3.           
4.                       SoPoČe So

 

To PRIDOBIVANJE OCENPe POPRAVLJANJE OCEN (LE 1.ABCD)

ŠVN (2.EF),  PROSLAVA

4.           
5.                       NeToPe  NeSr  PRIDOBIVANJE OCENSo   

 

 

5.           
6.                       Po

ŠVN (1.AB),  ŠVN (1.EF)

 

Sr

EKSKURZIJA 4. LETNIKI (GEO)

So Po  

GOVORILNE URE  

 

Če PRIDOBIVANJE OCENNe6.           
7.                       To  

ŠVN (1.AB),  ŠVN (1.EF)

 

ČeNe  To  

 

Pe PRIDOBIVANJE OCEN, ZADNJI DAN OCENJEVANJA (1. KONF., LE 2. ABCD)Po

POUKA PROSTO

7.           
8.                       Sr   

ŠVN (1.AB),  ŠVN (1.EF)

 

Pe Po   Sr   

 

So

 

To   

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

8.           
9.                       Če  

ŠVN (1.AB)

SoToČe   

 

Ne

 

Sr  ŠPORTNI DAN (1. IN 2. LET.), 

POUK (3. IN 4. LETNIKI) 

9.           
10.                     Pe  

ŠVN (1.AB)

 

NeSrPe      

 

Po PRIDOBIVANJE OCEN (VSI, RAZEN 2. ABCD),

ŠVN (2. ABCD)  

Če 10.         
11.                      Po 

 

Če

 

So

 

To PRIDOBIVANJE OCEN (VSI, RAZEN 2. ABCD),

ŠVN (2. ABCD)

Pe INFORMATIVNI DAN, 1., 2. L: PRILAG. POUK, 3. IN 4. L (OIV-INF. DAN), INFORMATIVA (3.L)11.         
12.                      To

 

Pe

 

Ne

 

Sr  

ZADNJI DAN OCENJEVANJA (1. KONF., VSI, RAZEN 2. ABCD), ŠVN (2. ABCD)

So INFORMATIVNI DAN,  3. IN 4. L: OIV-INF. DAN,

INFORMATIVA (3.L)            

12.         
13.                     Po  RODITELJSKI SESTANKI

ŠVN (1.CD)

Sr  EKSKURZIJA 4. LETNIKI  (ZGO)SoPo Če

ŠVN (2. ABCD)

 

Ne 13.         
14.                     To

ŠVN (1.CD)

 

Če

 

Ne To

 

Pe 

ŠVN (2. ABCD)

 

Po   

GOVORILNE URE,  RODITELJSKI SESTANKI

14.         
15.                     Sr  

SVET STARŠEV

ŠVN (1.CD)

Pe

 

Po

ROK ZA ODDAJO PREDPRIJAVE NA MATURO IN UVELJAVLJANJE PRILAGOJENEGA OPRAVLJANJA MATURE

SrSoTo  15.         
16.                     Če  

ŠVN (1.CD)

 

So  ToČe

ZADNJI DAN PISNEGA OCENJEVANJA (LE 2.ABCD)

Ne Sr  

ŠPORTNI DAN (3. IN 4. LETNIKI),

POUK (1. IN 2. LETNIKI), ZVZ 2.EF, KIZ 1.letniki

16.         
17.                     Pe

ŠVN (1.CD)

NeSrPe PRIDOBIVANJE OCEN  (LE ZA 2. ABCD)

 

Po

SPREMEMBA URNIKA, POPRAVLJANJE OCEN, OBVESTILA O USPEHU

Če 17.         
18.                     So

 

Po  GOVORILNE UREČe So  To  POPRAVLJANJE OCENPe 18.         
19.                     Ne To  PeNe  Sr   POPRAVLJANJE OCEN

 

So19.         
20.                     Po Sr  So Po PRIDOBIVANJE OCEN (LE 2.ABCD)Če  POPRAVLJANJE OCEN 

 

Ne20.         
21.                     ToČe  NeTo  PRIDOBIVANJE OCEN (LE 2.ABCD), ZADNJI DAN PISNEGA OCENJEVANJA (VSI, RAZEN 2.ABCD)Pe POPRAVLJANJE OCEN

 

Po

ZIMSKE POČITNICE

21.         
22.                     Sr

 

Pe  PoSr  PRIDOBIVANJE OCENSoTo

ZIMSKE POČITNICE

22.         
23.                     Če

 

So ToČe  PRIDOBIVANJE OCEN

 

NeSr

ZIMSKE POČITNICE

23.         
24.                     Pe

UVODNA PRIREDITEV (dij. skupnost, 8. ura)

Ne SrPe PRIDOBIVANJE OCEN,  UČ. UČENJA (1.L)

 PROSLAVA – PRIRED. DISKOBOLOS

Po  POPRAVLJANJE OCEN, ŠVN (1.ABCD)Če

ZIMSKE POČITNICE

24.         
25.                     So Po

JESENSKE POČITNICE

ČeSo  

BOŽIČ

To  POPRAVLJANJE OCEN, ŠVN (1.ABCD) Pe

ZIMSKE POČITNICE

25.         
26.                     NeTo

JESENSKE POČITNICE

PeNe

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI             

Sr POPRAVLJANJE OCEN, ŠVN (1.ABCD)

 

So26.         
27.                     Po

 

Sr

JESENSKE POČITNICE

SoPo

NOVOLETNE POČITNICE

Če POPRAVLJANJE OCEN, ŠVN (1.ABCD)Ne27.         
28.                     To

 

Če

JESENSKE POČITNICE

NeTo

NOVOLETNE POČITNICE

Pe POPRAVLJANJE OCEN, ŠVN (1.ABCD)Po28.         
29.                     Sr

 

Pe

JESENSKE POČITNICE

PoSr

NOVOLETNE POČITNICE

So 29.         
30.                     Če

 

So ToČe

NOVOLETNE POČITNICE

Ne 30.         
31.                      Ne

DAN REFORMACIJE

 

 Pe

NOVOLETNE POČITNICE

Po POPRAVLJANJE OCEN (LE 1.ABCD) 31.         

 

 MARAPRMAJJUNJULAVG 
1.                       To            Pe Ne  

PRAZNIK DELA

Sr  

KONEC PISNEGA OCENJEV. (1., 2. IN 3.L)

MATURA FIZ

Pe SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

 

Po  1.           
2.                       Sr

ZGO – interni del

So Po

PRAZNIK DELA

 

Če

MATURA GEO,

ŠPORTNI DAN (2.EF, 3.EF)

So To  2.           
3.                       Če    NeTo

 

Pe

PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

NeSr  3.           
4.                       Pe    

PMP – SLO

Po   Sr  

MATURA (ESEJ),

PRILAGOJEN POUK in OIV PO MATURI (1. – 3.L),  ZVZ (2.EF), UČENJE UČENJA (1. L). 3. L (DK)

So    

MATURA MAT

Po

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK, 

RAZDELITEV SPRIČEVAL

ŠVN (NOGOMETAŠI – NZS)

Če  4.           
5.                       So  To

 

Če

KONEC PISNEGA OCENJEVANJA (4. L)

Ne   To  

ŠVN (NOGOMETAŠI – NZS)

Pe  5.           
6.                       NeSr Pe

PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)

 

Po

PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

Sr  

ŠVN (NOGOMETAŠI – NZS)

So   6.           
7.                       Po  

PMP – MAT

Če 

 

So

 

To  PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

MATURA NEM

Če

ŠVN (NOGOMETAŠI – NZS)

 

Ne  

 

7.           
8.                       To  Pe    NeSr

PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

MATURA ZGO

Pe

ŠVN (NOGOMETAŠI – NZS)

 

Po  8.           
9.                       Sr  

PMP – ANG

SoPo   GOVORILNE URE,

PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)

Če PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)So

 

To    

 

 

9.           
10.                     Če  Ne  To PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI) Pe

PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L),

MATURA KEM

Ne Sr

 

10.         
11.                     Pe  

 

Po    Sr

PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)

So  Po  

SEZNANITEV Z USPEHOM PRI MATURI

 

Če  11.         
12.                     So To   Če

PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)

Ne To

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO (MATURA- JESENSKI ROK)

Pe

 

12.         
13.                     NeSr  Pe  

PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)

Po  

PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

MATURA USTNO, MATURA INF

Sr  So    13.         
14.                     Po  

 

Če  

ROK ZA ODDAJO SEMINARSKIH NALOG IN VAJ NA MATURI

 

So  To  

PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

MATURA USTNO

Če

 

Ne

ROK ZA POZNEJŠO PRIJAVO JES. MATURE IZ OPR. RAZLOGOV

14.         
15.                     ToPe   

DAN ŠOLE

Ne  Sr 

PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

MATURA USTNO, MATURA BIO

Pe Po  

PRAZNIK

 

15.         
16.                     Sr So  Po  

PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)

SEZNANITEV S TOČKAMI PRAKTIČNEGA DELA MATURE

Če

MATURA USTNO,

PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

 

So

 

To  

JESENSKI IZPITNI ROK

 

16.         
17.                     Če Ne To PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)

 

Pe    

MATURA USTNO,  

ZADNJI DAN OCENJEVANJA (1., 2., 3. L)

NeSr  

JESENSKI IZPITNI ROK

 

17.         
18.                     Pe

 

Po    

VELIKONOČNI PONEDELJEK   

Sr

PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI),

ROK ZA NAKNADNO PRIJAVO MATURE IZ OPRAVIČLJIVIH RAZLOGOV

So Po 

 

Če  

JESENSKI IZPITNI ROK

18.         
19.                     SoTo Če  

ZADNJI DAN OCENJEVANJA (4. LET.),  ZADNJI DAN ZA PRIJAVO NA IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE POZIT. OCEN (4. LETNIKI),

ROK ZA UGOVOR NA TOČKE PRAKTIČNEGA DELA MATURE

Ne  To

 

Pe  

JESENSKI IZPITNI ROK

19.         
20.                     NeSr  Pe

ZADNJI DAN POUKA (4. LETNIKI)

Po  

MATURA USTNO, SODNIŠKI TEČAJ (NZS), IZBIRNI DNEVI OIV (2.L),  OIV NZS 1.C (pouka prosto),  POUK NA POTOVANJU (1. LET.),

ŠVN (3. ABCDEF), MATURA USTNO

Sr  

 

So  

ROK ZA PREDLOŽITEV DOKAZIL, OZIROMA PISNO ODJAVO JESENSKE MATURE

20.         
21.                     Po Če

 

So

 

To     

MATURA USTNO, SODNIŠKI TEČAJ (NZS), IZBIRNI DNEVI OIV (2. L),  OIV NZS 1.C,  PROJEK. DAN (1.L: KIZ, UČENJE UČENJA),  ŠVN (3. ABCDEF), MATURA USTNO

Če  

 

Ne21.         
22.                     To  

 

Pe  NeSr      

MATURA USTNO, SODNIŠKI TEČAJ (NZS), IZBIRNI DNEVI OIV (2. L),  PROJEK. DAN (1.L: KIZ, UČENJE UČENJA), OIV NZS 1.C,   MATURA USTNO,  ŠVN (3. ABCDEF)

Pe

 

Po 22.         
23.                     SrSo  Po

PODELITEV SPRIČEVAL (4. LETNIKI)

Če

DAN V PARKU (1.L), IZB. DNEVI OIV (2.L), ŠVN (3. ABDCEF)

SoTo 23.         
24.                     ĆeNe  To  

PRIPRAVA NA MATURO, ROK ZA PREDLOŽITEV DOKAZIL OZIROMA PISNO ODJAVO MATURE,  

IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE POZIT. OCEN (4. LETNIKI)

Pe    

ZAKLJUČNA PRIREDITEV –  PROSLAVA, PODELITEV SPRIČEVAL (1., 2., 3. L),  ZADNJI DAN ZA PRIJAVO NA SPOMLAD. ROK IZPITOV (do 12h)

NeSr   

MATURA SLO, MATURA USTNO

24.         
25.                     Pe,

 

Po 

 

Sr  

PRIPRAVA NA MATURO,  

IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE POZIT. OCEN (4. LETNIKI)

So

DAN DRŽAVNOSTI

Po  

ŠVN (NOGOMETAŠICE – NZS)   

Če  

MATURA MAT, MATURA USTNO

25.         
26.                     So

 

To  Če  

PRIPRAVA NA MATURO, IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE POZIT. OCEN (4. LETNIKI)

NeTo  

ŠVN (NOGOMETAŠICE – NZS)

Pe 

MATURA  TUJ/IZB, MATURA USTNO

26.         
27.                     NeSr 

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

Pe   

PRIPRAVA NA MATURO,  

IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE POZIT. OCEN (4. LETNIKI),

Po

PRIPRAVA NA POPRAVNE IZPITE,

OBJAVA RAZPOREDA IZPITOV

Sr 

ŠVN (NOGOMETAŠICE – NZS)

So 

MATURA  TUJ/IZB, MATURA USTNO

 

27.         
28.                     Po  

GOVORILNE URE,

RODIT. SESTANKI (PO POTREBI)

Če

PRVOMAJSKE POČITNICE

ROK ZA SPREMEMBO PRIJAVE NA MATURO (32. ČLEN)

So

MATURA ANG

To

PRIPRAVA NA POPRAVNE IZPITE

Če  

ŠVN (NOGOMETAŠICE – NZS)

Ne28.         
29.                     To

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO NA MATURO

Pe

PRVOMAJSKE POČITNICE

NeSr

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

 

Pe  

ŠVN (NOGOMETAŠICE – NZS)

Po

MATURA  TUJ/IZB, MATURA USTNO

29.         
30.                     SrSo Po

MATURA SLO,

1. + 3.L: PRILAG. POUK

 

Če

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

SoTo  

MATURA  TUJ/IZB, MATURA USTNO

30.         
31.                     Če

 

 To

MATURA PSI-SOC,

2.L: VDMN,

3. L (DK)

KONEC VSEH GOVORILNIH UR 

 NeSr 

MATURA USTNO

31.