Koledar

SEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDECEMBERJANUARFEBRUAR
1.SoPoČe
Dan spomina na mrtve
SoTo
Novo leto
Pe
Popravljanje ocen, ŠVN (2. ABD)
2.NeToPe
Jesenske počitnice
NeSr
Novo leto
So
3.Po
Začetek pouka (podrobnosti DS vpis), KIZ (1. L: Učb. sklad + ogled šolske knjižnice),
4. L: Učb. sklad,
Matura ustno
SrSoPo
Govorilne ure
Če
Pridobivanje ocen
Ne
4.To
Matura ustno 1.L
Učenje učenja
Nagradni izlet - Naj razred
ŠVN (1. EF)
ČeNeToPe
Pridobivanje ocen
Po
Pridobivanje ocen (1. ABD, 2.ABD)
5.Sr
ŠVN (1. EF)
PePoSrSoTo
Popravljanje ocen (1. ABD, 2.ABD)
6.Če
ŠVN (1. EF)
SoToČeNeSr
Športni dan
(3. in 4. letniki)
Pouk(1. in 2. letniki)
7.PeNeSrPe
Zadnji dan pisnega ocenjevanja (1.C, 2.C)
Po
ŠVN (1. C, 2.C),
Pridobivanje ocen
Če
Proslava,
Popravljanje ocen (1. ABD, 2.ABD)
8.SoPoČeSoTo
ŠVN (1. C, 2.C),
Pridobivanje ocen
Pe
Prešernov dan
Slovenski kulturni praznik
9.NeToPeNeSr
ŠVN (1. C, 2.C),
Pridobivanje ocen
So
10.Po
ŠVN (1. ABD)
Sr
Ekskurzija 4. letniki (ZGO)
SoPo
Pridobivanje ocen (1. C, 2.C)
Če
ŠVN (1. C, 2.C),
Pridobivanje ocen
Ne
11.To
ŠVN (1. ABD)
ČeNeTo
Pridobivanje ocen (1. C, 2.C)
Pe
ŠVN (1. C, 2.C)
Zadnji dan ocenjevanja
(1. konf.)
Po
Popravljanje ocen (1. ABD, 2.ABD)
12.Sr
ŠVN (1. ABD)
Pe
Ekskurzija 4. letniki (GEO)
PoSr
Pridobivanje ocen (1. C, 2.C)
SoTo
Popravljanje ocen (1. ABD, 2.ABD)
13.Če
ŠVN (1. ABD)
SoToČe
Pridobivanje ocen (1. C, 2.C)
NeSr
14.Pe
ŠVN (1. ABD)
NeSrPe
Pridobivanje ocen (1. C, 2.C)
Zadnji dan pisnega ocenjevanja (ostali)
Po
Govorilne ure, Roditeljski sestanki
Če
Športni dan (1. in 2. letniki),
Pouk (3. in 4. letniki)
15.SoPoČe
Rok za oddajo predprijave na maturo
SoToPe
Informativni dan:
1. in 2. letnik:
OIV + pouk

3. in 4. letnik (OIV-info. dan), OIV
Informativa (3.l)
16.NeToPeNeSr
Obvestila o uspehu
So
Informativni dan:
3. in 4. letnik:
OIV + infor. dan

OIV informativa (3.l)
17.Po
Roditeljksi sestanki (vsi oddelki),
Svet staršev
SrSoPo
Pridobivanje ocen
ČeNe
18.ToČeNeTo
Pridobivanje ocen
PePo
19.SrPePoSr
Pridobivanje ocen
SoTo
20.ČeSoToČe
Pridobivanje ocen
NeSr
21.PeNeSrPe
Pridobivanje ocen,
Učenje učenja (1.L)
Proslava- Diskobolos
Po
Sprememba urnika,
Popravljanje ocen,
ŠVN (1. ABD)
Če
22.SoPo
Govorilne ure
ČeSoTo
Popravljanje ocen,
ŠVN (1. ABD)
Pe
23.NeToPeNeSr
Popravljanje ocen,
ŠVN (1. AB )
So
24.PoSrSoPo
Novoletne počitnice
Če
Popravljanje ocen,
ŠVN (1. ABD)
Ne
25.ToČeNeTo
Božič
Pe
Popravljanje ocen,
ŠVN (1. ABD)
Po
Zimske počitnice
26.SrPePoSr
Samostojnosti in enotnosti
SoTo
Zimske počitnice
27.ČeSoToČe
Novoletne počitnice
NeSr
Zimske počitnice
28.Pe
Uvodna prireditev (dij. skupnost, 7. ura)
NeSrPe
Novoletne počitnice
Po
Popravljanje ocen, ŠVN (2. ABD)
Če
Zimske počitnice
29.So
Delovna sobota
(nadomeščanje prostega dne 24. 12. 2018)
Dan OIV (1., 2., 3.l)
1.l: KIZ + učenje učenja
2.l: VDMN, 3.L: DK
4.l: prosto, sobota - 9.3. PMP ANG, SLO
Po
Jesenske počitnice
ČeSoTo
Popravljanje ocen, ŠVN (2. ABD)
30.NeTo
Jesenske počitnice
PeNeSr
Popravljanje ocen, ŠVN (2. ABD)
31.Sr
Dan reformacije
Po
Novoletne počitnice
Če
Popravljanje ocen, ŠVN (2. ABD))

MAREC

APRIL

MAJ

JUNIJ

JULIJ

AVGUST

1.Pe
Zimske počitnice
PoSr
Praznik dela
So
Matura ANG
Po
Spomladanski izpitni rok, ŠVN (bodoči 1.C)
Če
2.SoToČe
Praznik dela
NeTo
Spomladanski izpitni rok, ŠVN (bodoči 1.C)
Pe
3.NeSrPe
Prvomajske počitnice
Po
Matura GEO
Pridobivanje ocen (1., 2., 3. l)
Sr
Spomladanski izpitni rok, ŠVN (bodoči 1.C)
So
4.PoČeSoTo
Pridobivanje ocen (1., 2., 3. l),
Če
Spomladanski izpitni rok, Razdelitev spričeval
ŠVN (bodoči 1.C)
Ne
5.ToPeNeSr
Pridobivanje ocen (1., 2., 3. l)
Pe
ŠVN (bodoči 1.C)
Po
Zadnji dan za prijavo na jesenski rok izpitov.(popravni, dopolnilni, predmetni)
6.Sr
ZGO – interni del
SoPo
Govorilne ure
Če
Pridobivanje ocen (1., 2., 3.l),
Matura - NEM
SoTo
7.ČeNeTo
Matura (Esej),
1. l: Pouk (po maturi),
Pouk na potovanju (2. in 3.l)
Pe
Pridobivanje ocen (1., 2., 3.l),
Matura - ZGO
NeSr
8.PePoSr
Pridobivanje ocen (4.l)
So
Matura - MAT
Po
ŠVN (bodoči 2.C)
Če
9.So
PMP ANG, SLO
ToČe
Pridobivanje ocen (4.l)
NeTo
ŠVN (bodoči 2.C),
Pe
10.NeSrPe
Pridobivanje ocen (4.l)
Po
Matura - KEM
Pridobivanje ocen (1., 2., 3.l)
Sr
ŠVN (bodoči 2.C)
So
11.Po
PMP – MAT
ČeSo
Delovna sobota - Dan šole (nadomeščanje prostega dne 3. 5. 2018)
To
Pridobivanje ocen (1., 2., 3.l)
Če
ŠVN (bodoči 2.C),
Seznanitev z uspehom na maturi
Ne
12.ToPeNeSr
Pridobivanje ocen (1., 2., 3.l),
Matura inf.
Pe
ŠVN (bodoči 2.C)
Zadnji rok za prijavo jesenske mature
Po
13.SrSoPo
Pridobivanje ocen (4.l)
Če
Pridobivanje ocen (1., 2., 3.l),
Matura ustno
SoTo
14.ČeNeTo
Pridobivanje ocen (4.l), Seznanitev s točkami praktičnega dela mature
Pe
Pridobivanje ocen (1.2.3.l)
Matura - FIZ,
Matura ustno
Ne
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo (Matura)
Sr
Rok za poznejšo prijavo jesenske mature iz opr. razlogov
15.PePoSr
Pridobivanje ocen (4.l)
SoPo
ŠVN (nogometašice)
Če
Praznik
16.SoTo
Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj na maturi
Če
Pridobivanje ocen (4.l)
NeTo
ŠVN - nogometašice, Vpogledi v izpitno dokumentacijo (Matura)
Pe
Jesenski izpitni rok
17.NeSrPe
Zadnji dan ocenjevanja (4.l), Pridobivanje ocen (4.l), Maturantski piknik (če bo mat. ples v petek)
Po
Matura ustno, Zadnji dan ocenjevanja (1., 2., 3. L), ŠVN (3. ABD)
Sr
ŠVN - nogometašice, Vpogledi v izpitno dokumentacijo (Matura)
So
18.Po
Govorilne ure, roditeljski sestanki (po potrebi)
ČeSoTo
Matura ustno,
Sodniški tečaj (3.C), Izbirni dnevi OIV (2. in 3. EF), OIV NZS 1.C (pouka prosto), ŠVN (3. ABD),Pouk na potovanju (1.l)
Če
ŠVN - nogometašice, Vpogledi v izpitno dokumentacijo (Matura)
Ne
19.ToPeNe
Rok za naknadno prijavo mature iz opravičljivih razlogov
Sr
Matura ustno, Sodniški tečaj (3.C), Izbirni dnevi OIV (2. in 3. EF), OIV NZS 1.C (pouka prosto), ŠVN (3. ABD)
Pe
ŠVN - nogometašice, Vpogledi v izpitno dokumentacijo (Matura)
Po
Jesenski izpitni rok
20.SrSoPo
Zadnji dan pouka (4.l)
Če
Matura ustno,
Sodniški tečaj (3.C), Izbirni dnevi OIV (2. in 3. EF), OIV NZS 1.C (pouka prosto), ŠVN (3. ABD)
SoTo
Rok za predložitev dokazil, oziroma pisno odjavo jesenske mature, jesenski izpitni rok
21.ČeNeTo
Podelitev spričeval (4.l)
Priprava na maturo
Pe
Matura ustno,
Dan v parku
NeSr
22.PePo
Velikonočni ponedeljek
Sr
Priprava na maturo
So
Matura - ustno
Po
Vpogledi v izpitno dokumentacijo (Matura)
Če
23.SoToČe
Priprava na maturo
Zadnji dan za prijavo na izpitni rok za izboljšanje pozitivnih ocen (4.l)
NeTo
Vpogledi v izpitno dokumentacijo (Matura)
Pe
24.NeSrPe
Priprava na maturo
Po
Zaključna prireditev - proslava, podelitev spričeval (1.,2.,3.l), Zadnji dan za prijavo na spomladanski rok izpitov (do 12h)
SrSo
Matura - SLO
25.PoČeSo
Rok za prdložitev dokazil oziroma pisno odjavo mature
To
Dan državnosti
ČeNe
26.ToPe
Konec pisnega ocenjevanja (4.l)
NeSr
Priprava na popravne izpite
PePo
Matura - MAT
27.SrSo
Dan upora proti okupatorju
Po
Izpitni rok za izboljšanje pozit. ocen (4.l)
Če
Objava razporeda spomlad. rok izpitov, Priprava na popravne izpite
SoTo
Matura - tuj/izb
28.ČeNeToPe
Priprava na popravne izpite
NeSr
Matura - izb/ustno
29.PePo
Prvomajske počitnice, Rok za spremembo prijave na maturo
(32. člen)
Sr
Matura - SLO
SoPoČe
Matura - izb/ustno
30.So
Zadnji rok za prijavo na maturo
To
Prvomajske počitnice
Če
Matura - PSI SOC,
Športni dan (2. EF, 3. EF)
NeToPe
Matura ustno
31.NePe
Matura - BIO,
Konec pisnega ocenjevanja (1., 2., 3.l), Konec vseh govor. ur
SrSo
Matura - tuj/izbirni