Šolski koledar

Šolski koledar 2022/2023

 SEPTOKTNOVDECJANFEB 
1.                       Če   

ZAČETEK POUKA, KIZ (1. L: UČB. SKLAD + OGLED ŠOLSKE KNJIŽNICE), MATURA USTNO

SoTo

DAN SPOMINA NA MRTVE

 

Če     

 

Ne

NOVO LETO

 

Sr POPRAVLJANJE OCEN (LE 1.ABCD),

ŠVN (2.EF)

1.           
2.                       Pe 

 

NeSr 

JESENSKE POČITNICE

 

Pe   

 

Po

NOVO LETO

Če POPRAVLJANJE OCEN (LE 1.ABCD),

ŠVN (2.EF)

2.           
3.                       SoPoČe

JESENSKE POČITNICE

So

 

To PRIDOBIVANJE OCENPe POPRAVLJANJE OCEN (LE 1.ABCD),

ŠVN (2.EF),  PROSLAVA

3.           
4.                       NeToPe

JESENSKE POČITNICE

NeSr PRIDOBIVANJE OCENSo   

 

 

4.           
5.                       Po

ŠVN (1.ABCD),  ŠVN (1.EF)

 

Sr EKSKURZIJA 4. LETNIKI (GEO) So Po  

GOVORILNE URE  

 

Če PRIDOBIVANJE OCENNe5.           
6.                       To  

ŠVN (1.ABCD),  ŠVN (1.EF)

 

ČeNe  To  

 

Pe PRIDOBIVANJE OCEN, ZADNJI DAN OCENJEVANJA (1. KONF., LE 2. ABCD)Po

ZIMSKE POČITNICE

6.           
7.                       Sr   

ŠVN (1.ABCD),  ŠVN (1.EF)

 

Pe Po   Sr   

 

So

 

To

ZIMSKE POČITNICE

7.           
8.                       Če  

ŠVN (1.ABCD)

SoToČe   

 

Ne

 

Sr

ZIMSKE POČITNICE, PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

8.           
9.                       Pe  

ŠVN (1.ABCD)

 

NeSrPe      

 

Po PRIDOBIVANJE OCEN (VSI, RAZEN 2. ABCD),

ŠVN (2. ABCD)  

Če

ZIMSKE POČITNICE

9.           
10.                      Po 

 

Če

 

So

 

To PRIDOBIVANJE OCEN (VSI, RAZEN 2. ABCD),

ŠVN (2. ABCD)

Pe

ZIMSKE POČITNICE

 

10.         
11.                      To

 

Pe

 

Ne

 

Sr

ZADNJI DAN OCENJEVANJA (1. KONF., VSI, RAZEN 2. ABCD), ŠVN (2. ABCD)

So

                       

11.         
12.                     Po  RODITELJSKI SESTANKI (VSI ODDELKI)

 

Sr EKSKURZIJA 4. LETNIKI  (ZGO)SoPo

HUMANITARNA IN ČISTILNA

AKCIJA (AD) – V TEM TEDNU

Če

ŠVN (2. ABCD)

Ne 12.         
13.                     To ČeNe To Pe

ŠVN (2. ABCD)

Po

GOVORILNE URE, RODITELJSKI SESTANKI

13.         
14.                     Sr  

SVET STARŠEV

 

PePo SrSoTo 14.         
15.                     Če So  To 

ROK ZA ODDAJO PREDPRIJAVE NA MATURO IN UVELJAVLJANJE PRILAGOJENEGA OPRAVLJANJA MATURE

Če

ZADNJI DAN PISNEGA OCENJEVANJA (LE 2.ABCD)

Ne Sr 15.         
16.                     Pe

SEZNANITEV Z USPEHOM NA JESENSKEM ROKU MATURE

NeSrPe  

PRIDOBIVANJE OCEN  (LE ZA 2. ABCD)

 

Po

SPREMEMBA URNIKA, POPRAVLJANJE OCEN, OBVESTILA O USPEHU, UČENJE UČENJA (1. L)

Če

ŠPORTNI DAN (3. IN 4. LETNIKI),

POUK (1. IN 2. LETNIKI), ZVZ 2.EF, KIZ (1.L)

16.         
17.                     So Po  GOVORILNE UREČe So  To POPRAVLJANJE OCENPe  INFORMATIVNI DAN, 1., 2. L: PRILAG. POUK, 3. IN 4. L (OIV-INF. DAN), INFORMATIVA (3.L)17.         
18.                     Ne To  PeNe  Sr POPRAVLJANJE OCEN

 

So INFORMATIVNI DAN,  3. IN 4. L: OIV-INF. DAN,

INFORMATIVA (3.L)

18.         
19.                     Po Sr  So Po  

PRIDOBIVANJE OCEN (LE 2.ABCD)

Če POPRAVLJANJE OCEN 

 

Ne19.         
20.                     ToČe  NeTo 

PRIDOBIVANJE OCEN (LE 2.ABCD),

ZADNJI DAN PISNEGA OCENJEVANJA (VSI, RAZEN 2.ABCD)

Pe POPRAVLJANJE OCENPo 20.         
21.                     Sr

 

Pe  Po 

UČENJE UČENJA (1. L)

Sr 

PRIDOBIVANJE OCEN

SoTo 21.         
22.                     Če

 

So ToČe  

PRIDOBIVANJE OCEN

 

NeSr  

ŠPORTNI DAN (1. IN 2. LET.), 

POUK (3. IN 4. LETNIKI) 

22.         
23.                     Pe

UVODNA PRIREDITEV

Ne SrPe  

PRIDOBIVANJE OCEN

PROSLAVA – PRIRED. DISKOBOLOS

Po POPRAVLJANJE OCEN (VSI, RAZEN 1.ABCD),

ŠVN (1.ABCD)

Če  23.         
24.                     So Po ČeSo  To  POPRAVLJANJE OCEN (VSI, RAZEN 1.ABCD),

ŠVN (1.ABCD)

Pe 24.         
25.                     NeTo PeNe BOŽIČ                                                                 Sr POPRAVLJANJE OCEN (VSI, RAZEN 1.ABCD),

ŠVN (1.ABCD)

So25.         
26.                     Po

UČENJE UČENJA (1. L)

 

Sr SoPo

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Če POPRAVLJANJE OCEN (VSI, RAZEN 1.ABCD),

ŠVN (1.ABCD)

Ne26.         
27.                     To

 

Če NeTo

NOVOLETNE POČITNICE

Pe POPRAVLJANJE OCEN (VSI, RAZEN 1.ABCD),

ŠVN (1.ABCD)

Po27.         
28.                     Sr

 

Pe PoSr

NOVOLETNE POČITNICE

SoTo  

 

28.         
29.                     Če

 

So ToČe

NOVOLETNE POČITNICE

Ne 29.         
30.                     PeNe

 

SrPe

NOVOLETNE POČITNICE

Po POPRAVLJANJE OCEN (LE 1.ABCD) 30.         
31.                      Po

DAN REFORMACIJE

 

 So  

NOVOLETNE POČITNICE

To POPRAVLJANJE OCEN (LE 1.ABCD) 31.         

 

 MARAPRMAJJUNJULAVG 
1.                       Sr ZGO – interni delSo Po

PRAZNIK DELA

 

Če  

MATURA GEO

KONEC PISNEGA OCENJEV. (1., 2. IN 3.L),

1. L: PRILAGOJEN POUK

2. L:  POUK NA POTOVANJU (VDMN)

3. L:  POUK NA POTOVANJU (AD)

So To  1.           
2.                       Če    NeTo

PRAZNIK DELA

 

Pe

ŠPORTNI DAN (2.EF, 3.EF)

NeSr  2.           
3.                       Pe    

PMP – SLO

Po   Sr

KONEC PISNEGA OCENJEVANJA (4. L)

So

MATURA MAT

Po  

ŠVN (NOGOMETAŠI – NZS)

Če  3.           
4.                       So  To Če

MATURA (ESEJ), PRILAGOJEN POUK in OIV PO MATURI (1., 2.L), ZVZ (2.EF), MUZEJ IN OGLED FILMA (3.L, AD)

Ne   To  

ŠVN (NOGOMETAŠI – NZS)

Pe  4.           
5.                       NeSr Pe PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)  

 

Po PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)Sr 

ŠVN (NOGOMETAŠI – NZS)

So   5.           
6.                       Po  

PMP – MAT

Če 

 

So

 

To PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

MATURA NEM

Če

ŠVN (NOGOMETAŠI – NZS)

 

Ne  

 

6.           
7.                       To  Pe     

DAN ŠOLE

NeSr PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

MATURA ZGO

Pe

ŠVN (NOGOMETAŠI – NZS)

 

Po  7.           
8.                       Sr  

PMP – ANG

SoPo

GOVORILNE URE,  PRIDOB. OCEN (4. L)

Če PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)So To    8.           
9.                       Če  Ne  To PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI) Pe PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L),

MATURA BIO

Ne Sr 9.           
10.                     Pe  

 

Po  VELIKONOČNI PONEDELJEK       Sr PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI) So  Po

SEZNANITEV Z USPEHOM PRI MATURI

 

Če  10.         
11.                     So To   Če PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)Ne To

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO (MATURA- JESENSKI ROK)

Pe

 

11.         
12.                     NeSr  Pe PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)Po PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

MATURA USTNO, MATURA INF

Sr  So    12.         
13.                     Po  

 

Če  

ROK ZA ODDAJO SEMINARSKIH NALOG IN VAJ NA MATURI

 

So  To PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

MATURA USTNO

Če

 

Ne

ROK ZA POZNEJŠO PRIJAVO JES. MATURE IZ OPR. RAZLOGOV

13.         
14.                     ToPe   Ne  Sr PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

MATURA USTNO, MATURA FIZ

Pe Po  14.         
15.                     Sr So  Po PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI),

SEZNANITEV S TOČKAMI PRAKTIČNEGA DELA MATURE

Če

MATURA USTNO,

PRIDOBIVANJE OCEN (1., 2., 3. L)

 

SoTo   PRAZNIK15.         
16.                     Če Ne To PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI)

 

Pe

MATURA USTNO,  

ZADNJI DAN OCENJEVANJA (1., 2., 3. L)

ŠVN (3. CDE)

NeSr   

JESENSKI IZPITNI ROK

 

16.         
17.                     Pe

 

Po Sr PRIDOBIVANJE OCEN (4. LETNIKI),

ROK ZA NAKNADNO PRIJAVO MATURE IZ OPRAVIČLJIVIH RAZLOGOV

So

ŠVN (3. CDE)

Po 

 

Če  

JESENSKI IZPITNI ROK

17.         
18.                     SoTo Če

ZADNJI DAN OCENJEVANJA (4. L.),  ZADNJI DAN ZA PRIJAVO NA IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE POZIT. OCEN (4. L),

ROK ZA UGOVOR NA TOČKE PRAKTIČNEGA DELA MATURE

Ne  

ŠVN (3. CDE)

To Pe  

JESENSKI IZPITNI ROK,  RAZDELITEV SPRIČEVAL PO IZPITIH

18.         
19.                     NeSr Pe 

ZADNJI DAN POUKA (4. LETNIKI)

Po

MATURA USTNO, SODNIŠKI TEČAJ (NZS), OIV NZS 1.C in 1.E (nog.-pouka prosto),  IZBIRNI DNEVI OIV (2.L), POUK NA POTOVANJU (1. L), ŠVN (3. ABCDEF)

Sr  

 

So  

ROK ZA PREDLOŽITEV DOKAZIL, OZIROMA PISNO ODJAVO JESENSKE MATURE

19.         
20.                     Po

UČENJE UČENJA (1.L)

Če

 

So

 

To

MATURA USTNO, SODNIŠKI TEČAJ (NZS),  OIV NZS 1.C in 1.E (nog.-pouka prosto),  IZBIRNI DNEVI OIV (2.L), PROJEK. DAN (1.L: KIZ),

ŠVN (3. ABF)

Če  Ne20.         
21.                     To  Pe  NeSr

MATURA USTNO, SODNIŠKI TEČAJ (NZS),  OIV NZS 1.C in 1.E (nog.-pouka prosto),  IZBIRNI DNEVI OIV (2.L), PROJEK. DAN (1.L: KIZ),

ŠVN (3. ABF), ZADNJI DAN ZA PRIJAVO NA SPOMLAD. ROK IZPITOV

Pe Po 21.         
22.                     SrSo  Po

PODELITEV SPRIČEVAL (4. LETNIKI)

 

Če

DAN V PARKU (1.L), IZB. DNEVI OIV (2.L),

ŠVN (3. ABF),  PRIPRAVA NA POPRAVNE IZPITE

SoTo 22.         
23.                     ĆeNe  To

PRIPRAVA NA MATURO, ROK ZA PREDLOŽITEV DOKAZIL OZIROMA PISNO ODJAVO MATURE,  IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE POZIT. OCEN (4. LETNIKI)

Pe

ZAKLJUČNA PRIREDITEV –  PROSLAVA, PODELITEV SPRIČEVAL (1., 2., 3. L),

PRIPRAVA NA POPRAVNE IZPITE

NeSr   

MATURA SLO, MATURA USTNO

23.         
24.                     Pe,

 

Po 

 

Sr

PRIPRAVA NA MATURO,  IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE POZIT. OCEN (4. LETNIKI)

So Po

ŠVN (NOGOMETAŠICE – NZS)   

Če  

MATURA MAT, MATURA USTNO

24.         
25.                     So

 

To  Če PRIPRAVA NA MATURO, IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE POZIT. OCEN (4. LETNIKI)Ne

DAN DRŽAVNOSTI

To

ŠVN (NOGOMETAŠICE – NZS)

Pe

MATURA  TUJ/IZB, MATURA USTNO

25.         
26.                     NeSr

POUKA PROSTO

Pe

PRIPRAVA NA MATURO

Po SPOMLADANSKI IZPITNI ROKSr

ŠVN (NOGOMETAŠICE – NZS)

So 

MATURA  TUJ/IZB, MATURA USTNO

 

26.         
27.                     Po GOVORILNE URE,

RODIT. SESTANKI (PO POTREBI)

Če

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

ROK ZA SPREMEMBO PRIJAVE NA MATURO (32. ČLEN)

So

MATURA ANG

To SPOMLADANSKI IZPITNI ROKČe

ŠVN (NOGOMETAŠICE – NZS)

Ne27.         
28.                     To

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO NA MATURO

Pe PRVOMAJSKE POČITNICENeSr SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

 

Pe

ŠVN (NOGOMETAŠICE – NZS)

Po

MATURA  TUJ/IZB, MATURA USTNO

28.         
29.                     SrSo Po

MATURA SLO,

1. L. PRILAGOJEN POUK, UČENJE UČENJA,

2. IN 3. L: PRILAGOJENI POUK

Če SPOMLADANSKI IZPITNI ROKSoTo  

MATURA  TUJ/IZB, MATURA USTNO

29.         
30.                     Če

 

NeTo

MATURA PSI-SOC,

1. L: PRILAGOJEN POUK

2.L: VDMN, 3. L: HIŠA EU (AD)

Pe SPOMLADANSKI IZPITNI ROK, 

RAZDELITEV SPRIČEVAL PO IZPITIH

NeSr 

MATURA USTNO

30.         
31.                     Pe Sr

MATURA KEM

KONEC VSEH GOVORILNIH UR 

 PoČe31.