Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so del gimnazijskega programa. Večinoma se izvedejo v za to predvidenih prostih dnevih, o katerih so dijaki pravočasno obveščeni. Nekatere vsebine potekajo tudi ob pouku.

ŠPORTNI ODDELKI

Vsebine, obvezne za vse

Vsebina1. ABCD2. ABCD3. ABCD4. ABCD
Knjižnična informacijska znanja15
Kulturno-umetniške vsebine9339
Športni dnevi7777
Vzgoja za mir, družino in nenasilje15
Zdravstvena vzgoja (1)15

Vsebine, obvezne za tip gimnazije

Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja18
Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja18

Vsebine po dijakovi prosti izbiri

Učenje učenja4
Informativni dan714
Šola v naravi(2)402720
Izbirni dnevi(3)20

 

SKUPAJ UR90905530

(1) Izvaja se v zimski šoli v naravi.

(2) Dijaki nogometaši 1.C opravijo jesensko ŠVN v v obliki športnih priprav v sodelovanju z NZS.

(3) V izbirnih dnevih se dijakom (med drugim) ponudi vse dejavnosti, navedene kot obvezna ponudba šole v pravilniku o izvajanju OIV, pod točko »dijakova prosta izbira«. Dijaki 2. C in 3. C dejavnost »izbirni dnevi« opravijo v obliki športnih priprav v sodelovanju z NZS.      

Od 18. do 21. 6. 2024 bodo za 2. ABCDEF (razen nogometašev in nogometašic v okviru projekta NZS) in 3. EF izbirni dnevi OIV. Gre za vsebine, ki jih morate opraviti v okviru OIV – izbirne vsebine v obsegu 20 ur. Tudi letos smo izdali katalog dejavnosti, med katerimi lahko izbirate. Pogledate ga lahko na povezavi TUKAJ.

SPLOŠNI ODDELKI

 Vsebine, obvezne za vse  

Vsebina1. EF2. EF3. EF4. EF
Knjižnična informacijska znanja15
Kulturno-umetniške vsebine3999
Športni dnevi(2)714147
Vzgoja za mir, družino in nenasilje15
Zdravstvena vzgoja15

Vsebine, obvezne za tip gimnazije

Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja18
Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja18

Vsebine po dijakovi prosti izbiri

Učenje učenja4
Informativni dan1214
Šola v naravi(2)2517
Izbirni dnevi(1)2020

 

SKUPAJ UR90905530

(1) V izbirnem tednu se dijakom (med drugim) ponudi vse dejavnosti, navedene kot obvezna ponudba šole v pravilniku o izvajanju OIV, pod točko »dijakova prosta izbira«. Dijakinje (nogometašice) 2. E in 3. E dejavnost »izbirni dnevi« opravijo v obliki športnih priprav v sodelovanju z NZS.

(2) Dijaki 2.EF opravijo spomladanski športni dan v zimski ŠVN

Od 18. do 21. 6. 2024 bodo za 2. ABCDEF (razen nogometašev in nogometašic v okviru projekta NZS) in 3. EF izbirni dnevi OIV. Gre za vsebine, ki jih morate opraviti v okviru OIV – izbirne vsebine v obsegu 20 ur. Tudi letos smo izdali katalog dejavnosti, med katerimi lahko izbirate. Pogledate ga lahko na povezavi TUKAJ.

 

Po pravilniku o izvajanju OIV, se le-te delijo na:

VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE:  

Knjižnična informacijska znanjanajmanj 15 ur
Kulturno-umetniške vsebinenajmanj 15 ur
Športni dnevinajmanj 35 ur
Zdravstvena vzgojanajmanj 15 ur
Vzgoja za družino, mir in nenasiljenajmanj 15 ur
skupaj                     najmanj 95 ur

Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za vse tipe gimnazij. Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so obvezne v navedenem obsegu, šola pa lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine.

 

VSEBINE, OBVEZNE ZA TIP GIMNAZIJE:

GIMNAZIJA (velja tudi za gimnazijo s slovenskim učnim jezikom in gimnazijo z italijanskem učnem jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja: 18 ur

Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja: 18 ur  

Te vsebine so obvezne le za določen tip gimnazije. Šola lahko ponudbo oblikuje sama ali izbere iz kataloga Zavoda RS za šolstvo. Tako šola z izbiro ponudbe sooblikuje svojo lastno podobo in prepoznavnost. Dijak je do zaključka šolanja dolžan opraviti vsako od obveznih vsebin, predpisanih za določen tip gimnazije.  

VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI:  

Dijaki  lahko prosto izbirajo:

a. iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo,

b. iz kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole, ki ga šola priloži v letni delovni načrt.

Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole. Šola je dolžna ponuditi oz. organizirati naslednje vsebine:

Logika najmanj 15 ur
Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd.najmanj 15 ur
Metodologija raziskovalnega dela najmanj 15 ur
Prostovoljno socialno delo najmanj 15 ur
Prva pomoč najmanj 15 ur
Športni tabori in šole v naravi najmanj 15 ur
Učenje za učenjenajmanj 15 ur
Verstva in etikanajmanj 15 ur

Te vsebine mora šola obvezno ponuditi - najmanj v predstavljenem obsegu, izvaja pa jih, če se prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov. Vsebine so obvezne za šolo kot organizatorja oz. ponudnika, za dijaka pa ne. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Šola lahko po svoji presoji ponudi tudi vsebine v večjem obsegu.

Če dijaki ne izberejo vsebin iz obvezne ponudbe šole, morajo do predpisanega števila ur izbirati druge vsebine iz kataloga šole ali kataloga Zavoda RS za šolstvo.

 

Ljubljana, 1. 9. 2023

Marija Mišmaš Pintar,

organizatorica OIV