Programi in oddelki Gimnazije Šiška

Gimnazija Šiška ponuja dva izobraževalna programa Gimnazija in Gimnazija/š (športni).

Večina dijakinj in dijakov na šoli je športnikov. Dobre prakse, ki smo jih razvili v športnih oddelkih prenašamo tudi v naše splošne oddelke. Tako imajo vsi naši dijaki športniki na voljo športnega koordinatorja, ki skrbi za stike s trenerji in pedagoškega koordinatorja, ki po potrebi skrbi za prilagajanje učnih obveznosti. Ocenjevanja so napovedana vnaprej. Vsem dijakom športnikom je po potrebi na voljo dodatna učna pomoč.

Športna vzgoja poteka v različnih športnih objektih. Uporabljamo šolsko telovadnico in fitnes, malo šolsko telovadnico, dvorano športnega društva GIB, atletski stadion in ostale športne površine Parka Ljubljana, rokometni oddelek pa tudi dvorano v Hali Tivoli. Dijakom so sicer na šoli na voljo tudi plezalna stena, plesna dvorana in strelišče.

Dijakom so ob sofinanciranju na voljo storitve fizioterapije in psihološko svetovanje, ki ga izvaja skupina športnih psihologov. Ob morebitnih poškodbah imamo na voljo tudi posebej opremljen prostor za vadbo poškodovanih in regeneracijo.

posebnosti programa GIMNAZIJA/Š (športni oddelki)

Normativ v športnih oddelkih je 22 dijakov.

Oddelki

A – oddelek individualnih športov
B – oddelek z rokometnim projektom
C – internatski nogometni oddelek (za fante)
D – oddelek skupinskih športov

V športni oddelek se lahko vpišejo kategorizirani športniki, ki jim nacionalna panožna športna zveza podeli status A, B ali C.

V vsakem letniku so štirje športni oddelki. Dijakinje in dijake razvrščamo predvsem glede na športno panogo s katero se ukvarjajo. V oddelku B izvajamo projekt Rokometnih oddelkov v sodelovanju z Rokometno zvezo Slovenije. Slednja zagotavlja tudi trenerko, ki vodi rokometne treninge v oddelku. V oddelek B tako razvrščamo tudi športnike nekaterih individualnih športov, s podobnim razporedom treningov. Ti dijaki so v času rokometnih treningov lahko na treningih svojih panog (npr. plavanje, tenis, ritmična gimnastika).

Nogometni oddelek C je internatskega tipa – college. Dijaki oddelka, ki sodelujejo v projektu NZS bivajo v našem dijaškem domu. Med tednom dijaki opravijo na šoli sedem treningov pod vodstvom trenerjev Nogometne zveze Slovenije.

V športnih oddelkih je povečan fond ur športne vzgoje. Za dijake, ki ne sodelujejo pri projektu nogometnih ali rokometnih oddelkov poteka športna vzgoja v obliki treh treningov po 90 minut (približno 100 treningov letno). Prvi dve leti je program športne vzgoje usmerjen v pridobivanje široke gibalne izobrazbe in osnovne telesne priprave (gimnastika, atletika, igre z žogo). V 3. in 4. letniku je jutranji trening individualen in specializiran. Športno vzgojo vodijo športni koordinatorji, profesorji športne vzgoje, ki so specializirani za delo s športniki in zunanji sodelavci, strokovnjaki za posamezna področja.

Posebej obremenjeni dijaki športniki imajo možnost posebnega dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti.

V okviru izbirnih vsebin potekajo: šole v naravi (vključeni športni treningi, teoretična predavanja o športu, plesne aktivnosti, zdravstvena vzgoja, prva pomoč), kulturni dnevi, razvedrilni program in drugo.

Šole v naravi so štiri in sicer spoznavno v začetku prvega letnika, dve zimski, v prvem in drugem letniku in poletno v tretjem letniku.
Nogometni oddelek ima šole v naravi izvedene v obliki priprav.

posebnosti programa GIMNAZIJA (oddelki splošne gimnazije)

Oddelka E in F

Tudi v oddelkih splošne gimnazije se večina dijakov ukvarja s športom. Trenutno je takšnih približno dve tretjini.

V oddelku E izvajamo tudi projekt Dekliškega nogometnega oddelka. Dekleta trenirajo pod vodstvom štirih trenerk Nogometne zveze Slovenije, med njima sta selektorici slovenskih ženskih mladinskih reprezentanc WU-17 in WU-19. Dijakinjam v oddelku E pridružujemo predvsem dijake individualnih športov in dijake, ki niso v rednem trenažnem procesu.

V oddelku F so izmed športnikov predvsem tisti, ki se ukvarjajo s skupinskimi športi. Takšna porazdelitev nam omogoča boljše prilagajanje v procesu usklajevanja šole in športa.

Sestavni del predmetnika so izbirne vsebine: kulturne dejavnosti, zdravstvena, vzgoja s tečajem prve pomoči, vzgoja za družino, mir in nenasilje, trening sprostitve in koncentracije, prostovoljno socialno delo ipd.

Izvedemo tudi dve šoli v naravi in sicer spoznavno, ob začetku šolanja in zimsko.