Novice

Številčno stanje prijavljenih v prvi letnik na dan 16. 6. 2020

Število prijav: v programu Gimnazija (splošni oddelek): 69 v programu Gimnazija/š (športni oddelek): 91   Število prijavljenih kandidatov na dan 16. 6. 2020 je v obeh programih večje od števila razpisanih mest, zato bomo MIZŠ zaprosili za omejitev vpisa. Vsem prijavljenim v obeh programih smo danes po navadni pošti poslali navodila za nadaljnji postopek vpisa, ki bo…

Vpis v dijaški dom Gimnazije Šiška za šolsko leto 2020/21

Z dnem 16. 6. 2020 imamo prijavljenih 50 kandidatov za vpis v dijaški dom na 55 razpisanih mest. Vse prijavljene kandidate za vpis v dijaški dom obveščamo, da bomo v času informativnih razgovorov med 1. in 3. julijem 2020 opravili tudi postopek vpisa v dijaški dom. Informativni razgovori v zvezi…