Postopek za pridobitev nadomestne javne listine

Kot nadomestno javno listino, ki je enakovredna izvirni, šola izda izpis iz evidence.

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV NADOMESTNE JAVNE LISTINE
– za spričevalo o zaključku izobraževanja
– za obvestilo o uspehu pri zaključku izobraževanja
– za letno spričevalo ali obvestilo o uspehu

 

1. S plačilnim nalogom UPN plačate upravno takso, ki jo predpisuje Zakon o upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16). Na plačilni nalog v polje “Referenca prejemnika” vpišete manjkajočo številko (X), ki predstavlja število želenih nadomestnih javnih listin. Temu ustrezno vpišete tudi znesek upravne takse. Po tarifni št. 6 Zakona o upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16) le-ta znaša 1,80 EUR/izpis.

Primer: za 3 izpise na mesto rdečega X vpišete 3, znesek pa tako znaša 5,40 EUR (3×1,80 EUR = 5,40 EUR). Glej primer – UPN!

 

2. S plačilnim nalogom UPN plačate stroške izdaje izpisov želenih nadomestnih javnih listin. Na podlagi sklepa Sveta šole Gimnazije Šiška z dne 29. septembra 2011 le-ti znašajo:

  • 10,43 EUR/izpis za nadomestno javno listino, ki je enakovredna izvirni javni listini stari do 5 let,
  • 20,86 EUR/izpis za nadomestno javno listino, ki je enakovredna izvirni javni listini starejši od 5 let.

 

Primer: za 1 izpis mlajši od 5 let in 2 starejša od 5 let je ta znesek 52,15 EUR (1×10,43 EUR + 2×20,86 EUR = 52,15 EUR). Glej primer – UPN!

 

3. Izpolnite vlogo za izpis nadomestne javne listine (povezava) in jo osebno prinesete ali pošljete z ustrezno pošto (najlažje po e-pošti na enega od spodnjih naslovov), skupaj z dokazili o plačilu takse in stroškov izdaje listin.

 

4. Izpis iz evidence kot nadomestna javna listina, ki je enakovredna izvirni javni listini, vam bo po prejemu vloge in potrebnih dokazil izdan osebno v roku 7 dni oz. najkasneje v roku 15 dni. Ob prevzemu svojo istovetnost dokažete z osebnim dokumentom.

 

Dodatne informacije lahko dobite pri Iztoku Useniku (iztok.usenik@guest.arnes.si) ali pri pomočnici ravnatelja Mariji Mišmaš Pintar (marija.mismas-pintar@guest.arnes.si). Informacije lahko dobite tudi v tajništvu šole v času uradnih ur (10.30 – 12.00) na tel. št. 01/500-78-00.

 

 

Dejan Rudolf

Ravnatelj