Odjava obrokov

Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 11.00. V primeru, da dijak obroka ne odjavi, se plača polna cena obroka. Odjava prehrane za nazaj ni možna. Obroke lahko odjavite prek telefona 01/500 78 22, in sicer od 6.00 do 11.00, ali prek e-pošte prehrana-gimnazija.siska@guest.arnes.si ali milena.muc@guest.arnes.si.