Glasba

Glasba je del človekovega življenja, njegova spremljevalka, je pravica in potreba vsakogar. Poznavanje in razumevanje glasbene umetnosti dijaku omogoča, da z izvajanjem, poslušanjem, ustvarjanjem in poustvarjanjem razvija vrednote in lastno identiteto.

Predmet glasba v gimnaziji nadgrajuje poznavanje in poglabljanje glasbenih znanj ter oblikuje dijakovo estetsko občutljivost in vrednotenje v glasbeni umetnosti. Izbrane vsebine ustrezajo splošni in glasbeni inteligenci dijakov. Vsebine in dejavnosti spodbujajo dijake, da kritično vrednotijo glasbo in jo upoštevajo kot spremljevalko v različnih življenjskih situacijah.

Medpredmetne povezave glasbe se lahko izkazujejo interdisciplinarno in transdisciplinarno. Dijaku omogočajo poznavanje in razumevanje vloge glasbe na različnih družbenih, umetniških in znanstvenih področjih.

Glasba v gimnaziji dijakom omogoča, da se izoblikujejo v pretanjene poslušalce, izvajalce in ljubitelje glasbe, saj z osebnih doživljanjem glasbenih dogodkov spoznavajo razsežnosti kulturnih vrednot in potreb.

Glasba v gimnaziji s svojo odprtostjo in širino prevzema soodgovornost za oblikovanje slovenske glasbene identitete ter njene vpetosti v evropski in svetovni kulturni prostor.