Fizika

Osnovni namen pouka fizike je spoznati in razumeti naravne pojave s področja fizike, pomembne fizikalne koncepte in teorije ter vplive odkritij v fiziki na razvoj tehnologije in s tem na naše življenje. Dijaki usvajajo znanja in spretnosti s področja fizike ter ustvarjajo odnos do sebe in narave

  • z demonstracijskimi poskusi,
  • pri laboratorijskih vajah izvedenih klasično in z računalniško podprtimi meritvami,
  • s sodelovalnim učenjem, na strokovni ekskurziji,

Če se želijo dijaki poglobiti v fizikalne probleme realnega življenja, pripravijo raziskovalno nalogo.

Poučujemo: Jože Kukman, Aleš Pršin in Marko Uršič