Športniki meseca

November 1994

Urh Čehovin

plezanje

Oktober 1994

Brigita Langerholc

atletika

September 1994

Nina Jerančič

karting