Seznanitev z uspehom pri maturi

V četrtek, 11. 7. 2024 bo od 9.30 ure do 12.00 ure potekala seznanitev z uspehom pri maturi, po spodnjem razporedu.

Prosimo upoštevajte razpored:

 • 9.30 dijaki 4. a razreda, učilnica 1
 • 9.50 dijaki 4. b razreda, učilnica 16
 • 10.10 dijaki 4. c razreda, učilnica 17
 • 10.30 dijaki 4. d razreda, učilnica 1
 • 10.50 dijaki 4. e razreda, učilnica 16
 • 11.10 dijaki 4. f razreda, učilnica 17
 • 11.30 do 12.00 ostali kandidati, učilnica 1

Rezultati splošne mature bodo objavljeni tudi na spletu, http:/matura.ric.si. Kandidati imajo možnost vpogleda v svoje rezultate.

Rok za prijave na jesenski rok je 12. 7. 2024 (popravljanje ali izboljševanje).

 

Kandidati, ki maturitetnih spričeval ne boste mogli prevzeti 11. 7. 2024, jih lahko prevzamete v naslednjih terminih:

 • Petek 12. 7. od 8.00 – 12.00
 • Ponedeljek 15. 7. od 10.00 – 12.00
 • Torek 16. 7 od 10.00 – 12.00
 • Sreda 17. 7. od 10.00 – 12.00
 • Od 16. 8. v dopoldanskem času.

 

Ljubljana, 26. 6. 2024

Tajnik ŠMK

Miha Kolarič