Katarina Sučič

Katarina Sučič

  • vzgojiteljica

elektronska pošta: katarina.sucic@guest.arnes.si

telefon: 01 500 78 04