Elektronske identitete

V zvezi z izgubljenimi gesli podajamo navodili za dva različna primera:

1. V kolikor se vam pripeti, da vaše osnovno geslo izgubite, ga lahko dobite pri ravnatelju. Priti morate osebno.

2. V kolikor ste osnovno geslo že zamenjali, pa novo geslo nato izgubili, prosim pišite na naslov servis@tomas.si in skrbnik vam bo geslo ponastavil na osnovno. V kolikor ste osnovno geslo medtem tudi že izgubili, ravnajte kakor je opisano v točki 1.

Dejan Rudolf