Vpis v dijaški dom 2022/2023

Vpis v dijaški dom za kandidate, ki so se prijavili do vključno 4. 4. 2022, bo potekal v prostorih dijaškega doma Gimnazije Šiška, v naslednjih terminih:

  • Četrtek, 16.06.2022: od 8.00 do 13.30
  • Petek, 17.06.2022: od 8.00 do 13.00
  • Ponedeljek, 20.06.2022: od 8.00 do 13.30
  • Torek, 21.06.2022: od 8.00 do 13.30
  • Petek, 01.07.2022: od 8.00 do 12.00

Prosimo vas, da s seboj na razgovor prinesete:

  • EMŠO in davčno številko dijaka,
  • EMŠO in davčno številko staršev oziroma zakonitih zastopnikov.

V kolikor se iz kakršnegakoli razloga ne boste mogli udeležiti razgovora v zgoraj navedenih terminih, vas prosimo, da nas o tem čimprej obvestite.

Prosimo vas, da vsako spremembo glede vpisa v srednjo šolo oziroma izobraževalni program, kot tudi morebitno odločitev o preklicu bivanja v dijaški dom, v čim krajšem možnem času sporočite pisno na e-naslov svetovalne delavke dijaškega doma: mojca.zupan-zadravec@gimnazija-siska.si.

Dodatne informacije lahko dobite pri svetovalni delavki dijaškega doma Mojci Zupan Zadravec na tel. št.: 031 883 525 ali preko e-pošte na naslov: mojca.zupan-zadravec@gimnazija-siska.si oziroma pri organizacijski vodji dijaškega doma Poloni Tabar na tel. št.: 031 633 619 ali preko e-pošte na naslov: tabar.polona@gmail.com.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo uspešen zaključek šolskega leta.