Topli obroki za socialno ogrožene otroke

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/vse-osnovne-sole-v-ljubljani-bodo-v-naslednjem-tednu-zagotavljale-tople-obroke-za-socialno-ogrozene-otroke/

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznavanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Prijave dijakov Gimnazije Šiška, ki izpolnjujejo predpisan pogoj sprejemamo na naslov: milena.muc@guest.arnes.si

V kolikor izpolnjujete zapisane pogoje v razpisu v prijavo prosimo zapišite ime in priimek dijaka/dijakinje ter oddelek, ki ga obiskuje. V prijavi mora biti zapisano tudi, da se strinjate, da lahko šola in občine uporabijo osebne podatke dijaka in staršev za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. Osebne podatke, tudi podatke glede upravičenosti do subvencije moramo namreč poslati občini, ki nato vodi nadaljnje postopke.

Od števila prijav je odvisno ali se bo kuhalo pri nas ali pa boste preusmerjeni na eno od osnovnih šol. V kolikor se za prijavo odločite prosim tudi zapišite na kateri šoli bi želeli prevzemati topli obrok.