Število prijav za vpis v 1. letnik na dan 23. 4. 2019

Številčno stanje prijav na dan 23. 4. 2019 za vpis v 1. letnik programa Gimnazija (splošni oddelek) in program Gimnazija/š (športni oddelek) na Gimnaziji Šiška:

  • Gimnazija       63 prijav
  • Gimnazija/š    92 prijav

Število prijavljenih v 1. letnik v obeh programih presega število razpisanih mest za novince, zato bomo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zaprosili za omejitev vpisa v obeh programih (Gimnazija in Gimnazija/š).

Vsem  prijavljenim  učencem bomo 29. 5. 2019 (po tem, ko bo minister podal soglasje za omejitev vpisa) na domači naslov poslali pisna navodila o nadaljnjih postopkih vpisa v mesecu juniju 2019.

Za orientacijo dodajamo okvirni dnevni rokovnik izvedbe 1. kroga izbirnega postopka.

Za vse učence, prijavljene v program Gimnazija/š:

  • 18. 6. 2019 prinašanje dokazil
  • 21. 6. 2019 (če bo učenec uspešen v 1. krogu izbirnega postopka) osebni prevzem sklepa o sprejemu in ostalih obvestil

Za vse učence, prijavljene v program Gimnazija:

  • 19. 6. 2019 prinašanje dokazil
  • 20. 6. 2019 (če bo učenec uspešen v 1. krogu izbirnega postopka) osebni prevzem sklepa o sprejemu in ostalih obvestil

Izvedba 2. kroga izbirnega postopka, v katerem bodo sodelovali le tisti prijavljeni učenci, ki v 1. krogu izbirnega postopka ne bodo sprejeti v program Gimnazija oz. program Gimnazija/š,  pa bo potekala po naslednjem rokovniku:

  • 24. 6. 2019 vnos podatkov za 2. krog izbirnega postopka
  • 28. 6. 2019 objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

Več in natančneje bo zapisano v pošti, ki vam jo bomo poslali na domači naslov 29. 5. 2019.

 

  1. 4. 2019

Šolska svetovalna delavka:

Magdalena Marciuš