Število prijav za vpis v 1. letnik na dan 19. 4. 2019

Številčno stanje prijav v 1. letnik na dan 19. 4. 2019

ProgramŠtevilo prijavŠtevilo mest za novince
Gimnazija62predvidoma  60
Gimnazija/š96predvidoma  88

 

Število prijavljenih kandidatov v program Gimnazija dan 19. 4. 2019 je večje od števila razpisanih mest. Če bo številčno stanje prijavljenih večje od števila razpisanih mest tudi na dan 23. 4. 2019, bo v programu Gimnazija omejitev vpisa (v 1. krogu izbirnega postopka bo sprejetih predvidoma 54 učencev, v 2. krogu izbirnega postopka pa predvidoma 6 učencev – na mesta za 2. krog lahko kandidirajo tudi učenci, ki so prijavljeni na druge šole in ne bodo izbrani v 1. krogu izbirnega postopka).

Število prijavljenih kandidatov v program Gimnazija/š na dan 19. 4. 2019 je večje od števila razpisanih mest. Če bo številčno stanje prijavljenih večje od števila razpisanih mest tudi na dan 23. 4. 2019, bo v programu Gimnazija/š omejitev vpisa (v 1. krogu izbirnega postopka bo sprejetih predvidoma 80 učencev, v 2. krogu izbirnega postopka pa predvidoma 8 učencev).

Tabelarni prikaz – točke prijavljenih kandidatov za vpis v program Gimnazija:

Trenutno je možnih največ 120 točk iz zaključnih ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda. Ob zaključku pouka v 9. razredu, bodo dodane še zaključne ocene obveznih predmetov 9. razreda.

Število točk

Število kandidatov
120 – 110

16

(1. do 16. mesto)

109 – 1079

(17. do 25. mesto)

106 – 1048

(26. do 33. mesto)

103 – 10113

(34. do 46. mesto)

100 – 99

 

3

(47. do 49. mesto)

98

 

5

(50 do 54. mesto)

96 – 943

(55. do 57. mesto)

921

(58. mesto)

manj kot 90

4

(59. do 62. mesto)

 

Tabelarni prikaz – točke prijavljenih kandidatov za vpis v program Gimnazija/š:

Trenutno je možnih največ 120 točk iz zaključnih ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda, s prištetimi točkami za A status 130 točk, s prištetimi točkami za B status pa 125 točk. Ob zaključku pouka v 9. razredu, bodo dodane še zaključne ocene obveznih predmetov 9. razreda.

Število točkŠtevilo kandidatovŠtevilo kandidatov z A statusomŠtevilo kandidatov z B statusomŠtevilo kandidatov s

C statusom

130 – 12047

(1. do 47. mesto)

4052
119 – 11613

(48. do 60. mesto)

922
115 – 1146

(61. do 66. mesto)

501
1136

(67. do 72. mesto)

312
112 – 1117

(73. do 79. mesto)

412
110 – 1097

(80. do 86. mesto)

610
108 – 1065

(87. do 91. mesto)

320
105 – 1043

(92. do 94. mesto)

201
1011

(95. mesto)

100
871

(96. mesto)

001

Opomba: kandidatu, ki ima A ali B status, so točke že prištete (za A status 10, za B status 5 točk)

Zadnji dan za prenos prijave je 23. 4. 2019.

Prenos prijave v šolski svetovalni službi Gimnazije Šiška lahko uredite starši oz. zakoniti zastopniki kandidata še 23. 4. 2019 od 10.30 do 14.00.

Za prenos prijave izven navedenega termina se lahko dogovorite s šolsko svetovalno delavko (telefonska številka: 5007 847,  e naslov: magda.marcius@guest.arnes.si).

Številčno stanje prijav po zaključku prenosov prijav – na dan 23. 4. 2019, pa bomo objavili 26. 4. 2019.

Dnevno gibanje številčnega stanja prijav do 23. 4. 2019 lahko spremljate na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

19. 4. 2019

Šolska svetovalna delavka:
Magdalena Marciuš