Številčno stanje prijavljenih v prvi letnik na dan 25. 4. 2022 – po zaključku prenosov prijav

Število prijav:

  • v programu Gimnazija (splošni oddelek): 74
  • v programu Gimnazija/š (športni oddelek): 96

Za oba programa bo Gimnazija Šiška MIZŠ zaprosila za omejitev vpisa.

 

1. Gimnazija (splošni oddelek)

V programu Gimnazija (splošni oddelek) bo v 1. krogu izbirnega postopka sprejetih predvidoma 54 učencev, v 2. krogu izbirnega postopka pa predvidoma 6. Na mesta za 2. krog izbirnega postopka bodo lahko poleg devetošolcev, ki so oddali prijavo za vpis v začetni letnik programu Gimnazija na naši gimnaziji in ne bodo izbrani v 1. krogu izbirnega postopka, kandidirali tudi devetošolci, ki so prijavo oddali na drugo srednjo šolo in tam ne bodo uspešni v 1. krogu izbirnega postopka.

Razpored trenutnih točk prijavljenih kandidatov v programu Gimnazija (splošni oddelek)

Trenutno je možnih največ 120 točk, ki jih je kandidat zbral  iz zaključnih ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda. Ob zaključku pouka v 9. razredu, bodo vsem prijavljenim učencem dodane še zaključne ocene obveznih predmetov 9. razreda.

Število točkŠtevilo kandidatov
111 – 12048

1. do 48. mesto

1109

49. do 57. mesto

1093

58. do 60. mesto

1083

61. do 63. mesto

107 in manj11

64. do 74. mesto

Nimamo pa še podatka koliko prijavljenih devetošolcev v izobraževalni program Gimnazija, ima odločbo o usmeritvi.

 

2. Gimnazija/š (športni oddelek)

V programu Gimnazija/š (športni oddelek) bo v 1. krogu izbirnega postopka sprejetih predvidoma 80 učencev, v 2. krogu izbirnega postopka pa predvidoma 8. Na mesta za 2. krog izbirnega postopka bodo lahko poleg devetošolcev, ki so oddali prijavo za vpis v začetni letnik programu Gimnazija /š na naši gimnaziji in ne bodo izbrani v 1. krogu izbirnega postopka, kandidirali tudi devetošolci, ki so prijavo oddali na drugo srednjo šolo in tam ne bodo uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, vendar le v primeru, če so do 2. 3. 2022 oddali dokazila o športnih dosežkih kot posebnem pogoju za izobraževalni program Gimnazija/š in prejeli s strani Gimnazije, ki izvajajo izobraževalni program Gimnazija/š potrdilo o izpolnjevanju pogojev.

Razpored točk trenutno prijavljenih kandidatov v programu Gimnazija/š (športni oddelek)

Trenutno je možnih največ 120 točk iz zaključnih ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda, s prištetimi točkami za A status 130 točk, s prištetimi točkami za B status pa 125 točk. Kandidatu, ki ima A ali B status, so v tabelarnem prikazu točke za status že prištete (za A status 10, za B status 5 točk). Ob zaključku pouka v 9. razredu, bodo vsem prijavljenim učencem dodane še zaključne ocene obveznih predmetov 9. razreda.

Število točkŠtevilo kandidatov
120 – 13057

1. do 57. mesto

118 – 1197

58. do 64. mesto

1178

65. do 72. mesto

1164

73. do 76. mesto

1154

77. do 80. mesto

1141

81. mesto

1133

82. do 84. mesto

1121

85. mesto

1112

86. do 87. mesto

1102

88. do 89. mesto

1074

90 do 93. mesto

105 in manj3

94. do 96. mesto

Nimamo pa še podatka koliko prijavljenih devetošolcev v izobraževalni program Gimnazija/š, ima odločbo o usmeritvi.

O nadaljnjem postopku vpisa v mesecu juniju 2022, bomo kandidate, prijavljene v program Gimnazija ali Gimnazija/š  na naši Gimnaziji po zaključku roka za prenos prijav, pisno obvestili po klasični pošti 27. 5. 2022.

 

Ljubljana, 3. 5. 2022

Šolska svetovalna delavka

                                                                                                                                                                                           Magdalena Marciuš