Številčno stanje prijavljenih v prvi letnik na dan 16. 6. 2020

Število prijav:

  • v programu Gimnazija (splošni oddelek): 69
  • v programu Gimnazija/š (športni oddelek): 91

 

Število prijavljenih kandidatov na dan 16. 6. 2020 je v obeh programih večje od števila razpisanih mest, zato bomo MIZŠ zaprosili za omejitev vpisa.

Vsem prijavljenim v obeh programih smo danes po navadni pošti poslali navodila za nadaljnji postopek vpisa, ki bo v prvem krogu izbirnega postopka potekal brezstično.

 

Ljubljana, 17. 6. 2020

Šolska svetovalna delavka

Magdalena Marciuš