Številčno stanje prijavljenih v prvi letnik

Število prijav na dan 24. 4. 2023 po zaključku prenosnega roka:

  • v programu Gimnazija (splošni oddelek): 64 (predvideno število mest je 60)

Število prijavljenih kandidatov na dan 24. 4. 2023 je v programu Gimnazija večje od števila razpisanih mest, zato bo vpis omejen (v 1. krogu izbirnega postopka bo sprejetih predvidoma 54 učencev, v 2. krogu izbirnega postopka pa predvidoma 6 učencev).

  • v programu Gimnazija/š (športni oddelek): 104 (predvideno število mest je 88)

Število prijavljenih kandidatov na dan 24. 4. 2023 je v programu Gimnazija/š večje od števila razpisanih mest, zato bo vpis omejen (v 1. krogu izbirnega postopka bo sprejetih predvidoma 80 učencev, v 2. krogu izbirnega postopka pa predvidoma 8 učencev).

 

Tabelarni prikaz prijavljenih kandidatov (splošni oddelek)

Trenutno je možnih največ 120 točk, ki jih je kandidat zbral  iz zaključnih ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda. Ob zaključku pouka v 9. razredu, bodo vsem prijavljenim učencem dodane še zaključne ocene obveznih predmetov 9. razreda.

Število točkŠtevilo kandidatov
115 – 12019

1. do 19. mesto

112 – 11420

20. do 39. mesto

1116

40. do 45. mesto

1104

46. do 49. mesto

1094

50. do 53. mesto

1073

54. do 56. mesto

1062

57. do 58. mesto

1051

59. mesto

1041

60. mesto

1001

61. mesto

981

62. mesto

911

63. mesto

861

64. mesto

 

Tabelarni prikaz prijavljenih kandidatov – program Gimnazija/š (športni oddelek)

Trenutno je možnih največ 120 točk iz zaključnih ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda, s prištetimi točkami za A status 130 točk, s prištetimi točkami za B status pa 125 točk. Kandidatu, ki ima A ali B status, so v tabelarnem prikazu točke za status že prištete (za A status 10, za B status 5 točk). Ob zaključku pouka v 9. razredu, bodo vsem prijavljenim učencem dodane še zaključne ocene obveznih predmetov 9. razreda.

Število točkŠtevilo kandidatovŠtevilo kandidatov z A statusomŠtevilo kandidatov z B statusomŠtevilo kandidatov s C statusom
125 – 13036

1. do 36. mesto

3420
123 – 12415

37. do 51. mesto

1140
1227

52. do 58. mesto

610
1217

59. do 65. mesto

520
12013

66. do 78. mesto

823
1199

79. do 87. mesto

513
1187

88. do 94. mesto

304
1177

95. do 101. mesto

502
1151

102. mesto

001
1091

103. mesto

001
1071

104. mesto

001

 

O nadaljnjem postopku vpisa v mesecu juniju 2023 bomo kandidate, prijavljene v program Gimnazija in program Gimnazija/š na Gimnaziji Šiška po zaključku roka za prenos prijav, pisno obvestili po klasični pošti 29. 5. 2023.

 

Ljubljana, 25. 4. 2023

Šolska svetovalna delavka

                                                                                               Magdalena Marciuš

 

V programu gimnazija/š se seštevajo točke iz ocen in iz statusa. Sedaj poznamo točke iz ocen 7. in 8. razreda ter točke iz statusa pri športu.

Glede na to, da gre za kombinacijo dveh vrst točk, pri čemer kandidat pridobi točke iz ocen tudi v 9. razredu, medtem, ko običajno ostanejo točke iz statusa enake, je na prvi pogled težko oceniti kako visoko se bo posamezen kandidat na koncu uvrstil.

S tem namenom vsako leto pripravimo t. i. projekcijo, da bi kandidati pridobili boljši vpogled in lažje načrtovali odločitve.

Do sedaj (7. in 8. razred) so dijaki lahko dijaki iz ocen zbrali največ 120 točk, v 9. razredu jih lahko zberejo še 55, skupaj torej 175.

Pri izdelavi projekcije dosedanje točke iz ocen sorazmerno povečamo (175/120), nato pa prištejemo še status iz športnih dosežkov.

Gre torej zgolj za matematično napoved na podlagi dosedanjih točk. Projekcija ne zagotavlja dejanskega vpisa, podaja zgolj dodatne informacije. Dokončne točke in meje za vpis bodo znane šele po zaključenem 9. razredu. Veseli bomo, če boste v 9. razredu dejansko pridobili boljše ocene, kot jih tu predvidevamo.

Popolnoma pravilna bi bila projekcija le v primeru, da bi vsi kandidati v 9. razredu dobili v povprečju enako točk na predmet kot so jih v 7. in 8. razredu.

 

Projekcijo (na dan 24. 4. 2023) nadete na povezavi tule.

Ravnatelj

Dejan Rudolf