Številčno stanje prijavljenih v prvi letnik na dan 11.5.2020

Število prijav:

  • v programu Gimnazija (splošni oddelek): 62 (predvideno število mest je 60)
  • v programu Gimnazija/š (športni oddelek): 121 (predvideno število mest je 88)

 

Število prijavljenih kandidatov v program Gimnazija (splošni oddelek) na dan 11. 5. 2020 je večje od števila razpisanih mest. Če bo številčno stanje prijavljenih večje od števila razpisanih mest tudi na dan 16. 6. 2020, bo v programu Gimnazija omejitev vpisa (v 1. krogu izbirnega postopka bo sprejetih predvidoma 54 učencev, v 2. krogu izbirnega postopka pa predvidoma 6 učencev).

Število prijavljenih kandidatov v program Gimnazija/š (športni oddelek) na dan 11. 5. 2020 je večje od števila razpisanih mest. Če bo številčno stanje prijavljenih večje od števila razpisanih mest tudi na dan 16. 6. 2020, bo v programu Gimnazija/š omejitev vpisa (v 1. krogu izbirnega postopka bo sprejetih predvidoma 80 učencev, v 2. krogu izbirnega postopka pa predvidoma 8 učencev).

 

Razpored točk trenutno prijavljenih kandidatov v programu Gimnazija (splošni oddelek)

Trenutno je možnih največ 120 točk, ki jih je kandidat zbral  iz zaključnih ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda. Ob zaključku pouka v 9. razredu, bodo kandidatom dodane še zaključne ocene obveznih predmetov 9. razreda.

 

Število točkŠtevilo kandidatov
120 – 11020

1. do 20. mesto

109 – 10414

21. do 34. mesto

103 – 10011

35. do 45. mesto

99 – 985

46. do 50. mesto

97 – 965

51. do 55. mesto

95 in manj7

56. do 62. mesto

 

Razpored točk trenutno prijavljenih kandidatov v programu Gimnazija/š (športni oddelek)

Trenutno je možnih največ 120 točk iz zaključnih ocen obveznih predmetov 7. in 8. razreda, s prištetimi točkami za A status 130 točk, s prištetimi točkami za B status pa 125 točk. Ob zaključku pouka v 9. razredu, bodo dodane še zaključne ocene obveznih predmetov 9. razreda.

 

Število točkŠtevilo kandidatovŠtevilo kandidatov z A statusomŠtevilo kandidatov z B statusomŠtevilo kandidatov s C statusom
130 – 12049

1. do 49. mesto

4063
119 – 11716

50. do 65. mesto

1222
116 – 11512

66. do 77. mesto

426
114 – 1137

78. do 84. mesto

403
112 – 1119

85. do 93. mesto

432
110 – 10811

94. do 104. mesto

128
107 – 1056

105. do 110. mesto

204
104 in manj11

111. do 121. mesto

317

kandidatu, ki ima A ali B status, so točke že prištete (za A status 10, za B status 5 točk)

Zadnji dan za morebitni prenos prijave je 16. 6. 2020 do 14.00.

Morebitni prenos prijave iz naše gimnazije na drugo srednjo šolo, boste uredili brezstično z izpolnjenim obrazcem (izjava za prenos prijavnice za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021), ki si ga lahko prenesete TUKAJ. Izpolnjenega boste poslali na e-naslov šolske svetovalne službe Gimnazija Šiška:  magda.marcius@guest.arnes.si.

V primeru, da nimate možnosti elektronskega pošiljanja, pa boste prijavo lahko prenesli osebno. O datumu in uri osebnega prenosa prijave se boste dogovorili s šolsko svetovalno delavko, ki ji boste predhodno napovedali namero o prenosu prijave na tel. 01 5007 847. Šolska svetovalna delavka bo na tej telefonski številki dosegljiva vsak delovni dan od 1. 6. 2020 do vključno 15. 6. 2020 od 7.00 do 8.00 in od 13.00 do 14.00.

Število prijav za program Gimnazija (splošni oddelek) in program Gimnazija/š (športni oddelek), bomo v času prenosa prijav objavili na spletni strani Gimnazije Šiška še:

  • 3. 6.
  • 10. 6.
  • 12. 6. in
  • 15. 6. 2020.

O nadaljnjem postopku vpisa bomo kandidate, prijavljene v program Gimnazija ali Gimnazija/š na naši Gimnaziji pisno obvestili do 24. 6. 2020.

Dnevno gibanje številčnega stanja prijav na vseh slovenskih srednjih šolah boste od 20. 5. do 16. 6. 2020, lahko spremljali na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Ljubljana, 20. 5. 2020

Šolska svetovalna delavka

Magdalena Marciuš

.