Številčno stanje prijav na dan 22. 4. 2021

Številčno stanje prijav na dan 22. 4. 2021:

  • v programu Gimnazija (splošni oddelek): 81 (predvideno število mest je 60)
  • v programu Gimnazija/š (športni oddelek): 96 (predvideno število mest je 88)

Število prijavljenih kandidatov na dan 22. 4. 2021 je večje od števila razpisanih mest, zato bo vpis omejen v obeh programih.

V programu Gimnazija (splošni oddelek) bo v 1. krogu izbirnega postopka sprejetih predvidoma 54 učencev, v 2. krogu izbirnega postopka pa predvidoma 6.

V programu Gimnazija/š (športni oddelek) bo v 1. krogu izbirnega postopka sprejetih predvidoma 80 učencev, v 2. krogu izbirnega postopka pa predvidoma 8.

Za orientacijo dodajamo okvirni rokovnik:

  • izvedbe 1. kroga izbirnega postopka – od 16. 6. do 21. 6. 2021
  • izvedbe 2. kroga izbirnega postopka, v katerem bodo sodelovali le tisti prijavljeni učenci, ki v 1. krogu izbirnega postopka ne bodo sprejeti v program Gimnazija oz. program Gimnazija/š – od 24. 6. do 29. 6. 2021

Več in natančneje o postopku vpisa v mescu juniju 2021, bo zapisano v pošti, ki jo bomo 27. 5. 2021 vsem prijavljenim učencem v program Gimnazija in program Gimnazija/š, poslali na domači naslov.

 

3. 5. 2021

Šolska svetovalna delavka:

Magdalena Marciuš