Spodnja meja v 2. krogu izbirnega postopka za vpis

Spodnja meja na Gimnaziji Šiška v 2. krogu izbirnega postopka za vpis v izobraževalni program – vpis v šolsko leto 2019/20:

  • Gimnazija (splošni oddelek)      143/81
  • Gimnazija/š (športni oddelek)     155/114

V obeh programih sta kot spodnja meja dve števili:
–  prvo število pomeni seštevek točk, zbranih z zaključnimi ocenami obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole
–  drugo število pa predstavlja število doseženih točk v % na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike