Seznanitev z uspehom pri spomladanskem roku mature

V četrtek, 11. 7. 2019 bo v učilnici 18 seznanitev z uspehom pri spomladanskem roku mature, ki bo potekala po spodnjem razporedu:

  • 9.30 dijaki 4. a razreda,
  • 9.50 dijaki 4. b razreda,
  • 10.10 dijaki 4. c razreda,
  • 10.30 dijaki 4. d razreda,
  • 10.50 dijaki 4. e razreda,
  • 11.10 dijaki 4. f razreda.
  • 11.30 do 12.00 ostali kandidati.

(prosimo, upoštevajte razpored)

Rezultati splošne mature bodo objavljeni tudi na spletu (http:/matura.ric.si). Kandidati imajo možnost vpogleda v svoje rezultate.

Rok za prijave na jesenski rok mature je 11. in 12. 7. 2019 (popravljanje ali izboljševanje) .

 

Ljubljana, 18. 6. 2019

Tajnik ŠMK
Miha Kolarič