Prijava na spomladanski rok splošne mature

1. Kandidati vpisani v 4. letnik Gimnazije Šiška v šolskem letu 2019/2020 se prijavite preko eAsistenta, modul matura, po navodilih, ki ste jih prejeli na mail. PRIJAVE NI POTREBNO NATISNITI. Natisnjene prijave boste po navodilih oddali ob vrnitvi v šolo.

 

2. Kandidati, dijaki Gimnazije Šiška iz prejšnjih šolskih let, ki bi želeli:

  • ponovno opravljati splošno maturo
  • opravljati posamezni predmet splošne mature
  • popravljati oceno pri posameznih predmetih

Izpolnjeno prijavo pošljete do 31. 3. na naslov Gimnazija Šiška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana. Izpolnjeno in podpisano prijavnico skenirano pošljete tudi na mail (miha.kolaric@yahoo.com), zaradi odredbe o zaprtju šol.

Obrazce za prijavo si lahko prenesete:

 

Ljubljana 16. 3. 2020

Tajnik ŠMK

Miha Kolarič