Izbirni postopek za vpis v prvi letnik

2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA

Spoštovani bodoči prvošolci,

obveščamo vas, da je po zaključku 2. kroga izbirnega postopka spodnja meja:

  • na programu Gimnazija – športni oddelek 167 (137) točk,
  • na programu Gimnazija – splošni oddelek pa 155 (135) točk.

Z lepimi pozdravi.

 

VPIS NA GIMNAZIJO

Kandidati, ki ste prvotno prijavo oddali na drugi šoli in ste bili v 2. krogu sprejeti k nam, se v sredo, 3. 7. 2024, med 8.00 in 10.00, osebno oglasite na Gimnaziji Šiška v Sejni sobi (pri knjižnici), skupaj z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, da izvedemo vpis na šolo.

Na vpis s seboj prinesite:

  • Prijavo za vpis v začetni letnik
  • Spričevala
  • Potrdilo šole o prepoznani nadarjenosti (v kolikor ga imate)