Informacije za učence, ki niso sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka

Učenca, ki ni  dosegel spodnje meje in ni bil sprejet v 1. krogu izbirnega postopka, bomo poklicali po telefonu 21. 6. 21. in ga seznanili z dnevom in uro osebnega prihoda (22. 6. ali 23. 6. 21.),  na Gimnazijo Šiška obvezno skupaj z enim od staršev oz. zakonitih zastopnikov, da bomo izvedli postopek prijave za 2. krog izbirnega postopka.  Učenca bomo seznanili s prostimi mesti in navodili za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka. Učenec bo v priloženo tabelo, ki obvezno vključuje podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov, po prednostnem redu lahko zapisal največ 10 šol oziroma programov, v katere bi se želel vpisati. Če posamezni program, ki ga bo učenec izbral, kot posebni pogoj zahteva psihofizično sposobnost, bo učenec moral predložiti tudi zdravniško potrdilo. Ti programi so navedeni v Objavah razpisa za vpis v šolsko leto 2021/22, v prilogi I, 1. poglavje str. 2.

Če posamezni program, ki bo v učenčevem izboru,  kot posebni pogoj zahteva preizkus posebne nadarjenosti oz. spretnosti, bo učenec moral predložili potrdilo o opravljenem preizkusu. Ti programi so navedeni v Objavah razpisa za vpis v šolsko leto 2021/22 v prilogi I, 1. Poglavje, na straneh 3 do 5.

Predlagamo, da si pred postopkom 2.kroga izbirnega postopka doma pogledate tabelo za rangiranje šol v 2. krogu izbirnega postopka in predstavitev postopka 2. kroga izbirnega postopka z naslovom Vpis v 2. krog, ki ga je pripravilo Društvo svetovalnih delavcev Slovenije.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa bo 21. 6. 2021 do 16. ure na svoji  spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  objavilo spodnje meje v 1. krogu izbirnega postopka na slovenskih srednjih šolah, ki imajo omejitev vpisa in prosta mesta za 2. krog izbirnega postopka (trenutno objavljena prosta mesta za 2. krog izbirnega postopka  z dne 16. 6. 2021., so informativna).

V torek, 29. 6. 2021, ko bo objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka, se bo učenec osebno oglasil v Gimnaziji Šiška po urniku, ki ga bomo učencu sporočili ob vnosu rangov za 2. krog izbirnega postopka.

 

18. 6. 2021

Šolska svetovalna delavka: Magdalena Marciuš